อปพร.นครชัยบุรินทร์ แสดงพลัง วัน อปพร.2562

24 เม.ย. 2562 13:36 น.
นครราชสีมา - อปพร. 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ร่วมแสดงพลังความเข้มแข็ง สามัคคี เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2562

นครราชสีมา – วานนี้ (23 เม.ย.2562) ตัวแทน อปพร.จาก 4 จังหวัด “นครชัยบุรินทร์” ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา ,ชัยภูมิ ,บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ร่วม 500 นาย เดินสวนสนามแสดงพลังความเข้มแข็งสามัคคี เนื่องในงาน “วัน อปพร.” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  โดยนางปิยะฉัตร  อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธาน

ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงวันสำคัญที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เป็นกำลังหลักภาคประชาชนได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือราชการและท้องถิ่น ดูแลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง งานด้านอื่นๆ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคุณความดี ของ อปพร. ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจ ความรู้ ความสามารถ และอาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคม โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง จึงได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ วัน อปพร. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร.

ซึ่งกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้กำหนดจัดงานวัน อปพร.ขึ้นเมื่อวานนี้(23 เม.ย.62) โดยได้มีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2562  รวมทั้ง การกล่าวคำปฏิญาณตนของ อปพร. ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ , คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อำเภอ และผู้เข้าร่วมในงาน ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมามีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)จำนวน ทั้งสิ้น 21,928 คน

คุณภาพชีวิต