ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานทำบุญ วันศาลยุติธรรม

22 เม.ย. 2562 21:16 น.
กำแพงเพชร - ศาลจังหวัดกำแพงเพชรได้มีพิธีทางศาสนา นิมนต์พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล วันศาลยุติธรรม

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 7.30 น เช้าวันนี้ ที่บริเวณ ห้องโถงอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชรได้มีพิธีทางศาสนา นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายณัฐชัย มาประณีต ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  และข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างได้ร่วมนิมนต์พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ได้ถวายจตุปัจจัยและพัฒนาอาหาร เป็นอันเสร็จพิธี

 

นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวว่า วันที่ 21 เมษายน  ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อศาลยุติธรรม  เมื่อ 137 ปีก่อน วันที่ 21 เมษายน 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศาลสถิตยุติธรรมและจารึกลงในแผ่นเงินหิรัญบัตรด้วยทรงเห็นว่า บ้านเมืองจะสงบต้องอาศัยศาลเป็นสำคัญจึงทรงจัดระบบศาลและกฎหมายโดยมอบหมายให้  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ปฏิรูประบบศาลยุติธรรมให้เท่าเทียมชาติตะวันตก

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจึงถือเอาวันที่ 21 เมษายนของทุกปี เป็นวันศาลยุติธรรม อีกทั้งในปีนี้ ศาลจังหวัดกำแพงเพชรครบรอบ 81 ปี จากข้อมูล ได้มีพิธีเปิดอาคารศาลหลังเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2502 และต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชรหลังใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548  ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่มีต่อศาลยุติธรรม

 

และในโอกาสนี้ศาลจังหวัดกำแพงเพชรยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภายในศาล โดยจัดประกวดแนวคิดการทำงาน หัวข้อ “นวัตกรรมการทำงานเพื่อประชาชน ในรูปแบบ Paperless และ QR Code” อันเป็นการทำงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ที่ต้องการให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลดิจิตอล หรือ D-court ต่อไป

 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวต่อไปว่า เนื่องจากมีคดีขึ้นสู่ศาลปีละประมาณ 14,000 เรื่อง ศาลได้ดำเนินการบริหารจัดการคดีโดยพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม ตามระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ศาลจังหวัดกำแพงเพชรสามารถพิจารณาคดีอาญาที่จำเลยต้องขัง คดีเร่งรัด และคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันต้องขังหรือวันฟ้อง ส่วนคดีอาญาที่จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวและคดีแพ่งทั่วไป สามารถพิจารณาคดีเสร็จได้ภายในระยะเวลา 1 ปี

 

ประชาสัมพันธ์