อบจ.โคราช ติวเข้มโค้ชสอนผู้ตัดสินฟุตซอล ยกระดับเยาวชนร.ร.ในสังกัดสู่มาตรฐานสากล

22 เม.ย. 2562 11:32 น.
นครราชสีมา - อบจ.โคราช ติวเข้มเพิ่มศักยภาพโค้ชสอนผู้ตัดสินฟุตซอล ยกระดับเยาวชนโรงเรียนในสังกัดสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนด้านกฎ กติกา ระเบียบและเทคนิคสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนส่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

 

ที่โรงแรมเพื่อสุขภาพ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 เมษายน  2562 นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาโดยมีบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมในสังกัด อบจ. ฯ รวม 58 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 87 คน

 

ร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรวม 5 วัน จากวิทยากรกีฬาฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย APC และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความรู้และชี้แนะแนวทางการสอน (Coaching Method) กระบวนการสอน (Coaching Process) การเขียนแบบฝึก (Log book) กติกา (Low of the game) การอบอุ่นร่างกาย การคลายอุ่น (Warm-up&Cool down) เกณฑ์การฝึกซ้อมเยาวชน อายุ 6-18 ปี เทคนิคเกมรุก-เกมรับและกรุ๊ปแทคติค ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนด้านกฎ กติกา ระเบียบและเทคนิคสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนส่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม

 

นายอนุวัฒน์  รอง นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีการเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง การเล่นกีฬาถ้าได้รับการสนับสนุนฝึกฝนในการแข่งขันและสามารถชื่อเสียงให้กับองค์กร ผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือผู้ฝึกสอนกีฬา จะต้องมีความรู้ ทักษะด้านกีฬาควบคู่กับประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์เป็นแนวทางการสอนรวมทั้งมีความรู้เข้าใจกฎ กติกาและเทคนิค รู้หลักด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นำไปพัฒนาสมรรถภาพกาย จิตใจและร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

 

"ผู้ฝึกสอนที่ดีต้องสร้างนักกีฬาของตนให้มีความสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างทรหดทั้งในสนามและนอกสนาม คำตอบสุดท้ายผู้ฝึกสอนที่ดีต้องทำได้ ทำอย่างไรให้ลูกทีมเล่นและแข่งกีฬาด้วยความสุข สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในการเล่น อบจ.นครราชสีมา เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นและเป็นครั้งแรกที่ผู้ฝึกสอนกีฬาของโรงเรียนมัธยมในเขตภูมิภาคมีโอกาสได้ร่วมฝึกอบรมกับวิทยากรระดับมืออาชีพ การันตีผลงานระดับอินเตอร์ " รอง นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าว

  

 

กีฬา