"อาคม"แจงสร้างทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง-สี่แยกวนารมย์ งบฯ 798 ล้านบาท

21 เม.ย. 2562 07:19 น.
อุบลราชธานี - "อาคม เติมพิทยาไพสิฐ"รมว. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (ทางแยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนาน และทางแยกวนารมย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ใช้งบประมาณ 798 ล้านบาท

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 20 เมษายน 2562  ที่บริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (ทางแยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนาน และทางแยกวนารมย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  เนื่องจากที่ผ่านมาทางแยกทั้งสองแห่งมีปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

 

โดยการก่อสร้างทางแยกทั้งสองแห่ง เป็นแบบทางลอดและทางยกระดับพร้อมสร้างทางคู่ขนาน ซึ่งจะเริ่มลงมือก่อสร้างในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี (1,080 วัน) หรือเร็วกว่านั้นหากการดำเนินการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคในบริเวณรอบโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว ใช้งบประมาณ 798 ล้านบาท โดยมี บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และมีสำนักงานก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง

 

เศรษฐกิจภูมิภาค