"รมต.อาคม" เปิดถนน.. เปิดประตูสู่อีสานใต้ 4พันล้านบาท

20 เม.ย. 2562 16:18 น.
ศรีสะเกษ- "อาคม เติมพิทยาไพสิฐ " รมว.คมนาคม เปิดถนน 4 เลน เส้น 24 - 2085 ตอนอำเภอปราสาท - อำเภอขุขันธ์ เปิดประตูสู่อีสานใต้ เชื่อมโยงการขนส่ง การท่องเที่ยว 4 ประเทศ อันได้แก่ ไทย - กัมพูชา - ลาว และเวียดนาม ตรงสี่แยกนาเจริญ ใช้งบฯ 4 พันล้านบาท

วันที่ 20 เมษายน 2562 ที่ บริเวณสี่แยกนาเจริญ ถนนเส้น 24 – 2085 สายโชคชัย - เดชอุดม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดถนน 4 เลน เส้น 24 เปิดประตูสู่อีสานใต้ เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง การท่องเที่ยว 4 ประเทศ อันได้แก่ ไทย - กัมพูชา - ลาว และเวียดนาม ตอนอำเภอปราสาท - อำเภอขุขันธ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวรายงานในการก่อสร้างถนนสายนี้

 

โดยแยกออกเป็น 4 ช่องจราจร เป็นตอนๆ ตอนที่ 1 อำเภอปราสาท - บ้านกระเทียม ระยะทาง 26 .443 กิโลเมตร งบประมาณ 1,094.9 ล้านบาท, ตอนที่ 2 ช่วง บ้านกระเทียม - อำเภอสังขะ ระยะทาง 25.3 กิโลเมตร งบประมาณ 1,154.8 ล้านบาท, ตอนที่ 3 ช่วง อำเภอสังขะ - อำเภอขุขันธ์ ระยะทาง 35 กิโลเมตร งบประมาณ 1,280.2 ล้านบาท และตอนที่ 4 ช่วงอำเภอขุนหาญ - อำเภอขุขันธ์ ระยะทาง 31.799 กิโลเมตร งบประมาณ 1,394.14 ล้านบาท รวมระยะทางทั้งสิ้น 118.542 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณ 4,924.04 ล้านบาท

 

 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การขนส่งทางบก ยังมีความจำเป็นมาก ทั้งในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร จากภาคอีสานของไทย ไปสู่สากล และผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองใหญ่ อย่างเช่นกรุงเทพมหานครฯ และนอกจากนั้นก็จะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทย ของภาคอีสาน ให้ได้มีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ที่เดินทางมา รวมทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่สากล ถนนสายนี้จะเชื่อมไปสู่ การขนส่งนักท่องเที่ยว สินค้า ไป 4 ประเทศ ทั้งประเทศไทย เอง และประเทศกัมพูชา, ลาว และเวียดนาม จะทำให้เกิดการจ้างงาน เกิดการไหลเวียนของแรงงาน การขยายโรงงาน ศูนย์กระจาย และพักสินค้าในภาคอีสาน โดยเฉพาะอีสานใต้แห่งนี้ จังหวัดที่จะได้ประโยชน์อย่างมากในการเปิดถนนสายนี้ ก็คือ จังหวัดสุรินทร์, ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี นอกนั้นก็จะเป็นทางเชื่อมให้เกิดความสะดวกสบายของการขนส่งสินค้า ขนส่งคน นักท่องเเที่ยวแล้ว ยังเชื่อมเพื่อความเจริญ มาสู่การมีรายได้ประชากรเพิ่มตามเป็นเงาตามตัว ซึ่งนอกจากการพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ที่จะให้บริการระบบล้อแล้ว ในส่วนของระบบราง ก็เช่นกัน อย่างเช่นรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง รวมทั้งระบบรถไฟระยะสั้น ในส่วนภูมิภาคที่จะขนส่งสินค้า เชื่อมใน 4 ประเทศนี้แล้ว ก็จะขนส่งนักท่องเที่ยว ลดความแออัดของการขนส่งทางบกไปด้วยอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน ก็จะมีการพัฒนาควบคู่กันไปในรัฐบาลชุดนี้ด้วย เพราะในสากล การขนส่งเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศนั้นๆ ด้วย

 

 

 

อย่างไรก็ดี ในจุดที่มีการเปิดถนน 4 เลนในวันนี้ ถนน 24 – 2085 ตอนอำเภอปราสาท - อำเภอขุขันธ์ เปิดประตูสู่อีสานใต้ เชื่อมโยงการขนส่ง การท่องเที่ยว 4 ประเทศ อันได้แก่ ไทย - กัมพูชา - ลาว และเวียดนาม ตรงสี่แยกนาเจริญ ที่เลี้ยวขวา ก็จะออกสู่จุดผ่านแดนช่องสะงำ เดินทางสู่ประเทศกัมพูชา สู่ยังแหล่งท่องเที่ยว นครวัต - นครธม ระยะทางเพียง 135 กิโลเมตรเท่านั้น จากการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว เชื่อว่าจากนี้ จะมีนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางไปเที่ยวยังประเทศกัมพูชา จากทั่วทุกภูมิภาคของไทย และต่างประเทศ จะเดินทางมาผ่านเส้นนี้เป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของชาวบ้านในแถบนี้ ดีขึ้นตามลำดับด้วย

 

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค