พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลุยตรวจตลาดน้ำหนาว คุ่มเข้มสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

20 เม.ย. 2562 12:10 น.
เพชรบูรณ์ - กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ลุยตรวจตลาดน้ำหนาว คุมเข้มตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาท้องที่อำเภอน้ำหนาว

 

               ร.ต. สุเทน  บุญสูงเนิน จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวจรรยวรรธน์  อ้วนตา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ ,มว.รส.ช.พัน 8 ,ฝ่ายปกครองอำเภอน้ำหนาว และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำหนาว ลงพื้นที่ในเขตอำเภอน้ำหนาว เพื่อตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 

           โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ละเว้นการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และแจ้งเตือนให้ทราบถึงโทษตามกฎหมายของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การขายสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เป็นความผิดมีโทษจำคุก ไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400.000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

              พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และแสดงข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายเป็น ภาษาไทย และจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่แสดง เพื่อสร้างความเป็นธรรม ในการซื้อขายสินค้า เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ.2562 เรื่อง การการแสดงราคาสินค้าและบริการ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 

เศรษฐกิจภูมิภาค