ชาวสีคิ้วเดินขบวนคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

18 เม.ย. 2562 15:15 น.
นครราชสีมา - ชาวสีคิ้ว เดินขบวน คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หวั่นเกิดมลพิษ กระทบสิ่งแวดล้อมละสุขภาพชาวบ้าน

ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 เมษายน  2562  นางสาวสุรีรัตน์ ด่านกุล แกนนำกลุ่มชาวสีคิ้วคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลพร้อมชาวสีคิ้ว ส่วนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีเขียว “ เราไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล ” นัดรวมตัวสำแดงพลังคัดค้านการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ยูนิพาวเวอร์เทค จำกัด โดยลงทุนก่อสร้าง ฯ มูลค่า 800 ล้านบาท บนที่ดินกรรมสิทธิ์ประมาณ 200 ไร่ ที่บ้านหนองรี หมู่ 3 เขตองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สีคิ้ว อ.สีคิ้ว ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตลาดสดและแหล่งชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร

 

โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ได้นำเศษไม้ เปลือกไม้และรากเหง้ามันสำปะหลังรวมทั้งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาดกำลัง 9.9 เมกกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ชาวสีคิ้วเกรงผลกระทบต่อชุมชนทั้งมลพิษทางอากาศ พื้นที่เกษตรกรรม ลำรางน้ำสาธารณะและระบบนิเวศ อีกทั้งการออกใบอนุญาต ซึ่งมีกระบวนการและรวบรัดขั้นตอนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การจัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

 

ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการให้ข้อมูลไม่ทั่วถึงและครบถ้วนทำให้ชาวบ้านขาดโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเพียงพอ กลุ่มผู้คัดค้านประมาณ 200 คน ได้เดินเท้าจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ฯ พร้อมถือป้ายไวนิลและกระดาษเขียนข้อความ “ ชาวสีคิ้ว ที่มีลูกหลานเป็นรัฐมนตรีและเป็นผู้ว่า ฯ ” “ สีคิ้วจะถึงคราววิบัติแล้วหรือ ” “ คนสีคิ้วไม่ช่วยกันแล้วรอให้ใครมาช่วย ” “ การพัฒนาต้องไม่สร้างปัญหาและความฉิบหายให้กับประชาชน ” “ ม.44 ช่วยพวกหนูด้วย ไม่อยากตายผ่อนส่ง ” “ ลุงตู่ ช่วยพวกหนูด้วย กำลังจะตายผ่อนส่ง ” “ คนสีคิ้ว ฆ่าคนสีคิ้วกันเอง ” ฯลฯ ท่ามกลางเสียงตบมือให้กำลังใจร้านค้าส่วนหนึ่งได้นำเครื่องดื่มมาให้กลุ่มผู้คัดค้าน ฯ

 

จากนั้นได้มอบหนังสือให้กับนายชัยวัฒน์ เหล็กจันอัด ปลัดอาวุโส อ.สีคิ้ว ได้มารับแทนนายอำเภอสีคิ้ว ซึ่งติดภารกิจราชการจากนั้นได้เดินทางไปที่หน้าโรงไฟฟ้า ฯ และศูนย์ประสานงานนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ว่าที่ ส.ส เขต 3 พรรคเพื่อไทย จ.นครราชสีมา เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า ฯ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและมีคำสั่งระงับการดำเนินกิจการของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

 

นางสาวสุรีรัตน์ แกนนำกลุ่มชาวสีคิ้วคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล เปิดเผยว่า ลำดับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมา ได้นัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ส.11/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ส.12/2560 โดยมีตนพร้อมพวกรวม 222 คน เป็นผู้ฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นายก อบต.สีคิ้ว ฯ และ บริษัท ยูนิพาวเวอร์เทค จำกัด เรื่องคดีพิพาทกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

โดยพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง 4) จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด ภายหลังตุลาการมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งทุเลาการบังคับคดีของศาลปกครองนครราชสีมา ให้ใบอนุญาตทั้ง 2 ฉบับ สามารถใช้ได้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ปรากฏบริษัท ยูนิพาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล หลังหยุดดำเนินการตามคำสั่งศาลา ฯ เป็นเวลาประมาณ 1 ปี จนแล้วเสร็จและทดลองเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของชาวสีคิ้วที่มีที่ทำกินและบ้านพักอาศัยในละแวกที่ตั้งโรงไฟฟ้า ฯ รัศมีประมาณ 1-2 กิโลเมตร โดยพ่นมลพิษส่งกลิ่นเหม็นควันคล้ายขยะจนแสบจมูก

นางจุรีรัตน์ แกนนำ ฯ กล่าวว่าโดยจริยธรรมและความชอบธรรม ควรรอให้มีคำพิพากษาถึงที่สุด เงื่อนไขการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้า ฯ ต้องทำประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) ว่าด้วยมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ โดยจัดและเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ แต่โรงไฟฟ้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดดังกล่าว การออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองนครราชสีมา พร้อมยื่นหนังสือให้ผู้มีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้ให้ความสำคัญในการดูแลปกป้องรักษาความสงบสุขของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับความปลอดภัย ความร่มเย็นในทุกๆด้าน 

คุณภาพชีวิต