สงกรานต์ของเขมรคึกยึดโบราณร่วมกันที่วัดจุดศูนย์รวมทางจิตใจตรึม

18 เม.ย. 2562 11:23 น.
ศรสีสะเกษ-สงกรานต์วันสุดท้ายของเขมรคึกคัก ยึดตามแบบโบราณประเพณีเหนียวแน่น ชุมชนร่วมกันที่วัดจุดศูนย์รวมทางจิตใจกันจำนวนมาก

 

เมื่อเวลา15.00น.วันที่17 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายรายว่าบรรยากาศวันไหลในวันสงกรานต์ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเขมรด้านภาคเหนือของประเทศเขมร ติดจังหวัดศรีสะเกษ ที่วัดบ้านสระชูก ตำบลตระเปียงไปร อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้มีประชาชนในเขตบริการของวัดนับ500 คน นำภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพลด้วยอาหาร คาวหวาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำวัด จำนวน 27 รูป ภายหลังจากนั้นมีการสร้างความปรองดอง สามัคคีซึ่งกันและกัน ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันแบบเขมรดั้งเดิม

 

ภายหลังจากนั้นประชาชนในพื้นที่ตำบลตระเปียงประสาท ประชาชนใกล้เคียงก็มารวมตัวกัน โดยใช้วัดเป็นจุดศูนย์รวมน้ำใจของพุทธศาสนิกชน พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ทั้งชายหญิง รวมกันที่หน้ากองเจดีย์ทราย พร้อมสวดมนไหว้พระแบบพร้อมเพรียงกัน เดินวนรอบเจดีย์ทราย 3 รอบ มีการขอมขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายหลังจากนั้นพระสงฆ์นำประชาชนร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป  สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ พระภิกษูสงฆ์เปิดน้ำรดน้ำประชาชน ประชาชนขนน้ำด้วยยวดยานพาหนะไปเล่นน้ำสงกรานต์แบบเรียบง่าย และยังมีบรรยากาศการร้องรำทำเพลงของผู้สูงอายุด้วยการรำวงภายใต้ร่วมไม้อย่างสนุกสนานมีความสุขรับปีใหม่ตามแบบฉบับของประเพณีเขมรดั้งเดิม ไม่มีการก่อการทะเลาะวิวาทใดๆจากกลุ่มเด็กวัยรุ่น ยังคงมีการรักษ์ประเพณีอย่างดีแบบฉบับของเขมรอีก

ด้วย

ศิลปะวัฒนธรรม