ชาวกาฬสินธุ์พลิกวิกฤตแล้ง งมหอยทรายขายรายได้สูง

17 เม.ย. 2562 15:00 น.
กาฬสินธุ์ - ชาวบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์พลิกวิกฤตแล้งเป็นโอกาส ระดับน้ำในเขื่อนลำปาวลด จับกลุ่มลงน้ำงมหอยทราย เป็นอาหารในครัวเรือนและจำหน่าย สร้างรายได้สูงวันละ 600 บาท แถมยังเป็นของฝากให้ลูกหลานห่อไปกินที่ต่างจังหวัด หลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในฤดูแล้ง   โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อนลำปาว พบว่ามีการจับกลุ่มลงงมหอยทรายกันเป็นจำนวนมาก จากการสอบถามทราบว่าบางคนหาเป็นล่ำเป็นสัน เกิดการรวมกลุ่มรวบรวมหอยทรายส่งขายพ่อค้าต่างจังหวัด โดยได้จำนวนมากถึงสัปดาห์ละ 20 ตัน จำหน่ายกิโลกรัมละ 20-25 บาท และในวันนี้ หลังจากช่วงที่ผ่านมาเป็นเทศกาลสงกรานต์ ได้มีชาวบ้านหลายคน พากันมาหางมหอยทรายกันอีก โดยบางคนมางมเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน และจำหน่ายในชุมชน ขณะที่บางคนงมหอยไปเป็นของฝากให้กับบุตรหลาน และญาติพี่น้องต่างจังหวัด ที่มาเยี่ยมเยือนในเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นของดีประจำถิ่นที่ฝากให้กันหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์

นางหรัด ภูโปร่ง อายุ 60 ปี ชาวบ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในฤดูแล้ง ซึ่งระดับน้ำในเขื่อนลำปาวลดลง ชาวบ้านที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนลำปาวและหน้าเขื่อนลำปาว ในเขต ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ ต.นาเชือก ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จะใช้เวลาว่างมางมหอยทราย ที่มีชุกชุมอยู่ตามริมฝั่ง โดยจะนำไปประกอบอาหารเมนูเด็ดคือผัดหอยทรายใส่ใบกะเพรา รับประทานได้ทั้งกับข้าวเหนียวและข้าวสวย

“หอยทรายจึงเป็นอาหารตามฤดูกาลในฤดูแล้งที่หาได้จากเขื่อนลำปาว โดยจะซ่อนตัวอยู่ตามฝั่งที่มีสภาพเป็นดินทราย วิธีหาจะเลือกพื้นน้ำที่เป็นดินทราย ใช้เสียมขุดดินทรายแล้วกวาดตัวหอยที่ซ่อนตัวอยู่ในดินทรายใส่ตะแกรง หรือสวิง จากนั้นนำขึ้นมาคัดแยกขนาด เลือกเอาหอยทรายตัวเป็นๆ ตัวขนาดตัวใหญ่ ใส่ถุงขายกิโลกรัมละ 25 บาท ตัวเล็กกิโลกรัมละ 20 บาท สร้างรายได้วันละ 600 บาท” นางหรัดกล่าว

อย่างไรก็ตาม นอกจากหอยทรายจะสามารถนำมาประกอบอาหาร และจำหน่ายในชุมชนแล้ว ยังพบว่าชาวบ้านท่าเรือ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม นำหอยทรายที่งมมารวบรวม ส่งขายตลาดต่างจังหวัด ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 20 ตัน สร้างรายได้สูงให้กับชาวบ้านรอบเขื่อนลำปาวในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ หลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ ยังมีชาวบ้านหลายคนใช้เวลาว่างมางมหอยทราย เพื่อเป็นของฝากให้กับบุตรหลาน และญาติพี่น้อง ที่เดินทางกลับไปทำงานและภูมิลำเนาต่างจังหวัดหลังเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

ทำมาหากิน