เกษตรโคราชสู้ภัยแล้ง ชวนใช้ปุ๋ยถูกวิธี ลดเสี่ยงขาดทุน

17 เม.ย. 2562 12:50 น.
นครราชสีมา - เกษตรโคราช ชวนเกษตรกรสู่ภัยแล้ง รณรงค์ใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี หวังช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดความเสี่ยงขาดทุนจากผลกระทบสภาพอากาศที่ร้อนแล้ง-ฝนทิ้งช่วง จนทำให้ข้าวนาปีและพืชเกษตรยืนต้นตาย

นครราชสีมา-วันนี้(17 เม.ย. 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  รอบปีการผลิตข้าวนาปีที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงจนทำให้ข้าวยืนต้นตาย เกษตรกรจึงประสบปัญหาขาดแคลนต้นทุนทำการเกษตรในปีการผลิตถัดไป ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเบื้องต้นให้เกษตรกร   ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  จึงจัดโครงการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องกับสภาพดิน เนื่องจากเกษตรกรหลายรายใช้ปุ๋ยเคมีบำรุงต้นพืชความเคยชิน ขาดความรู้ในสูตรปุ๋ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  อีกทั้ง เกษตรกรหลายรายที่ใช้ปุ๋ยเคมี มักจะบอกต่อกันว่าปุ๋ยสูตรนี้ดี สูตรนั้นดี แต่ไม่เคยทราบผลวิเคราะห์ดินในที่นาของตนว่าขาดแคลนสารตัวใดบ้าง จึงทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิตข้าวโดยไม่จำเป็น

ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวรกร เปรื่องค้า หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอประทายจึงขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยการรณรงค์ใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการใช้ปุ๋ยจะวิเคราะห์ตามค่าดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ เกษตรกรจะได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

นายวรกร เปิดเผยว่า การจัดรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตครั้งนี้ หวังให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์สภาพดินของตนเองได้ และสามารถใช้ปุ๋ยได้ตรงกับสภาพดิน รวมไปถึง รู้จักการรวมกลุ่มผสมสูตรปุ๋ยใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่าย ที่สำคัญ การใช้ปุ๋ยเคมีจะเป็นการใช้แบบให้ผลแค่ปีต่อปีเท่านั้น จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในระยะยาว  เพราะสภาพอากาศจะร้อนแล้งมากกว่าเมื่อก่อน ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล จึงมีความเสี่ยงขาดทุนสูงถ้าทำเกษตรไม่ถูกวิธี จึงอยากให้เกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพกันมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชในระยะยาวได้ต่อไป