" ก๊ำพะหว่า " สืบชะตาหลวงเมียนมาร์ หนึ่งเดียวในพะเยา

17 เม.ย. 2562 08:10 น.
พะเยา - ชาวชุมชนวัดศรีจอมเรือง พร้อมใจกันทำพิธี "ก๊ำพะหว่า"สืบชะตาหลวงแบบเมียนมาร์ หนึ่งเดียวในพะเยา เพิ่มสิริมงคล รถ คนและสิ่งของเนื่องในวันปากปี สุดแปลกรถยนต์ จยย.และเสื้อผ้า ถูกนำเข้าร่วมพิธี

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทุกๆวันที่ 16 เมษายนของทุกปี ที่ชาวเหนือเรียกว่า “ วันปากปี “ ที่วัดศรีจอมเรือง หรือวัดจอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่าพิธี “ ก๊ำพะหว่า “ หรือสืบชะตาหลวงแบบเมียนมาร์ซึ่งแตกต่างจากการสืบชะตาหลวงของคนล้านนาโดยทั่วไป เพราะพิธีก๊ำพะหว่า นอกจากจะสืบชะตาบุคคลแล้ว ยังมีการสืบชะตา รถยนต์ รถจจย.และเสื้อผ้า เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับบุคคล หรือวัตถุเหล่านั้นอีกด้วย   

     

            โดยพิธีจะเริ่มจากการใช้ด้ายสายสิญจน์พันองค์พระประธานที่โต๊ะหมู่บูชา จากนั้นโยงสายสิญจน์ไปเป็น 2ทางคือ ทางคนที่เข้าร่วมพิธีโดยโยงสายสิญจน์มาพันไว้กับศีรษะ ส่วนอีกสายจะโยงไปหารถยนต์ รถ จยย.หรือเสื้อผ้าของผู้ที่เข้าร่วมพิธี โดยพิธีกรรมทั้งหมดจะใช้บทสวดของเมียนมาร์ และสุดท้ายจบด้วยการให้ศีลให้พรตามแบบฉบับภาคเหนือ ก่อนที่จะประพรมน้ำมนต์ด้วยถังฉีดน้ำที่ทำเป็นฝอยทั้งตัวบุคคลและข้าวของเครื่องใช้เป็นอันเสร็จพิธี             

พิธีก๊ำพะหว่าในจังหวัดพะเยา เริ่มขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระครูสุจิณธรรมสาร ( ครูบาจินนะ สุจินโณ ) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2513 ซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นพิธีกรรมที่แปลกใหม่สำหรับคนในเมืองพะเยาและคนในชุมชนวัดจองคำ( ชื่อเดิมของวัดศรีจอมเรือง ) ซึ่งเป็นชุมชนของชาวไทยใหญ่มาตั้งแต่อดีต ต่อมามีการกลมกลืนทางวัฒนธรรมทั้งไทยใหญ่ เมียนมาร์และล้านนา จึงยึดถือปฏิบัติกันต่อๆมากเกือบ 50 ปี จนถึงทุกวันนี้   

        (นพพร/พะเยา )

ศิลปะวัฒนธรรม