ชาวตำบลอาฮี-น้ำทูน ร่วมจัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ยิ่งใหญ่

16 เม.ย. 2562 19:39 น.
จ.เลย - ชาว ต.อาฮี และ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ ร่วมจัดงานบุญประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม พร้อมขบวนแห่ยาว 3 กิโลเมตร

 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 16 เม.ย. 2562 ณ วัดเมืองตูมธรรมาราม สิริมงคล บ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย  นาย..โสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  .พร้อมด้วยนายบุญเลิศ ลันทะนา นายอำเภอท่าลี่เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”อนุรักษ์ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ “ ขึ้น  มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

นายณัฐวัฒน์ สันหาชนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  งานบุญประเพณีแห่ต้นดอกไม้     เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล อนุรักษ์สืบสานโดยพี่น้องประชาชนชาว ต.อาฮีและ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จากรุ่นต่อรุ่นถึงปัจจุบัน กล่าวคือเมื่อถึงวันสิ้นศักราชหรือวันสังขารล่วง ทุกวันที่ 16 เม.ย.  ของทุกปี ชาวบ้านทั้ง 2  ตำบลจะร่วมกันทำต้นดอกไม้ ธงหลากสี ก่อกองทราย

 

 

ตกบ่าย  มีพิธีแห่ต้นดอกไม้พร้อมจตุปัจจัยพร้อมกันที่วัด   ทำพิธีขอขมาต่อพระรัตนตรัย การจัดงานขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป ปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ประชาชนให้เข้าใจถึงประเพณีแห่ต้นดอกไม้   สืบสานอนุรักษ์ประเพณีฯ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ให้รู้จักแพร่หลายทั้งท้องถิ่น ชาวไทยและชาวต่างชาติ  และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นมีร่ายได้จากประเพณีและสร้างความรัก ความสามัคคีให้พื้นที่ มีกิจกรรมฟ้อนรำ  ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนรำ ขบวนแห่จากวัดเมืองตูมธรรมาราม ไปยังวัดสิริมงคล  ระยะทาง 3  กิโลเมตรประกอบด้วยขบวนแห่ต้นข้าวพันก้อนจากกลุ่มท่องเที่ยวอำเภอท่าลี่   ชมขบวนแห่ต้นดอกไม้จาก 11 หมู่บ้าน  ปิดท้ายด้วยต้นดอกไม้ซิ่งกลุ่มวัยใสไทอาฮี

                                      

 

 

วิถีชุมชน