แห่สรงน้ำเจ้าพ่อหลักเมือง วันสุดท้ายของสงกรานต์กำแพงเพชร

15 เม.ย. 2562 17:18 น.
กำแพงเพชร-สงกรานต์ที่กำแพงเพชร วันนี้เป็นวันสุดท้าย ประชาชนแห่นำน้ำส้มป่อยสรงน้ำเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะกลับไปทำงานกันตามปกติ

ประเพณีสงกรานต์ที่จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 และวันที่ 15 เป็นวันสุดท้ายที่ประชาชนจะร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่า  จะเป็นการทำบุญ การก่อพระทราย การสรงน้ำพระ แห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดียาราม วันครอบครัว วันผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้คือวันสุดท้ายของประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งในวันสุดท้ายดังกล่าวนี้ช่วงเวลา 15.00 น.เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้กำหนดให้มีพิธีสรงน้ำเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดกำแพงเพชร โดยนำน้ำส้มป่อย ที่ชาวบ้านจะนำฝักส้มป่อยมาแช่น้ำจะทำให้น้ำกลายเป็นสีเหลือง มาสรงน้ำเสาหลักเมืองแล้ว รองน้ำที่ไหลลงมาตามเสาหลักเมือง ไปล้างหน้าและผสมน้ำอาบ เพราะเชื่อว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จะให้มีโชคดีร่มเย็นเป็นสุขและมีโชคลาภ ก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำมาหากินตามปกติต่อไป

นอกจากนี้แล้วความเรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อหลักเมือง ส่งผลให้ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร เต็มไปด้วยเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆที่ถูกนำมาบนบานศาลกล่าวขอความสำเร็จความเป็นศิริมงคล หรือโชคลาภหรือหน้าที่การงานกิจการการค้า ให้มีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จตามความปรารถนา จึงได้มาแก้บนกันในวันดังกล่าวนี้ ด้วยส่งผลให้เจ้าพ่อหลักเมืองนั้นคราคร่ำเต็มไปด้วยผู้คนชาวพุทธจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังได้จัดการแสดงลิเก แก้บน ปล่อยนก เพื่อสะเดาะเคราะห์  และได้เสี่ยงโชคในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันรอย่างคึกคักสำหรับเสาหลักเมืองนั้นทางเทศบาลเมืองกำแพงเพช นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และคณะกรรมการผู้ศาลเจ้า  ได้ทำห้องกระจกคุมเสา และเศียรหลักเมืองไหว้ เนื่องจาก ได้ชำรุดผุกร่อน จากการถูกสภาพอากาศ น้ำ ทางผู้ดูแลศาลเจ้าคือเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดสร้างองค์เสาหลักเมืองจำลอง ไปประดิษฐานให้ประชาชน ได้กราบไหว้ บูชา ปิดทอง และสรงน้ำ  แทนเสาหลักเมืององค์เดิมที่มีการซ่อมแซมและเก็บอนุรักษ์ไว้ 

สำหรับเจ้าพ่อหลักเมือง มีนามว่า “เจ้าหมื่นขุนศรีวรจักร” ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรมีอายุตามจารึก ว่า ตั้งมาเก่าแก่นานกว่า 700 ปี เชื่อกันว่าพระเจ้าชัยวรมันต์ ผู้เรืองอำนาจในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น และมีการบูรณะปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองกำแพงเพชรหลายครั้ง ตามหลักฐานที่ปรากฏ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เจ้าพ่อหลักเมือง หมายถึงความมั่นคง ประดุจเป็นเมืองที่ปราการทำด้วยเพชร ประชาชนให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายและเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์  ดลบันดาลประทานพร  ความเป็นสิริมงคล ความสุขในชีวิตความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงาน ธุรกิจการค้าปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง ให้อยู่เย็นเป็นสุข

 

ท่องเที่ยว