วันครอบครัว ชาวโคราชแห่เล่นน้ำสงกรานต์ท้ายเขื่อนลำตะคอง

15 เม.ย. 2562 19:00 น.
นครราชสีมา - วันครอบครัว ชาวโคราชแห่เล่นน้ำสงกรานต์ท้ายเขื่อนลำตะคอง ฝากถึงประชาชน ควรใช้น้ำเท่าที่จำเป็นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล่นน้ำให้เป็นไปตามแบบประเพณีไทย สามารถช่วยประหยัดน้ำและทำให้บริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  

บรรยากาศวันครอบครัวและวันที่สองของเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดนครราชสีมา ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว ช่วงบ่ายวันที่ 14 เมษายน พบประชาชนจำนวนมากเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจที่เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว โดยเล่นน้ำในคลองน้ำสาธารณะบริเวณท้ายอาคารระบายน้ำปกติท้ายสันเขื่อน ฯ ซึ่งเป็นกระแสน้ำไหลเรื่อยๆ ไม่แรงมาก เหมาะกับการเล่นน้ำคลายร้อน ตลอดสองข้างทางพ่อค้าแม่ขายได้จับจองพื้นที่ตั้งแผงลอยขายอาหาร น้ำดื่มและอุปกรณ์การละเล่นน้ำสงกรานต์ โดยมีรถยนต์ทอยแล่นเข้าไปเที่ยวอย่างต่อเนื่อง       

 

  

นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า โครงการ ฯ ได้บริหารจัดการน้ำดิบตามมติคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ลุ่มน้ำลำตะคอง โดยระบายน้ำในอัตราวันละ 4 แสน ลบ.เมตร เพื่อให้สนับสนุนกิจกรรมดำรงชีพของประชาชน 6 อำเภอ จำนวนกว่า 4 แสนคน ให้มีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง ทั้งการประปาท้องถิ่น 80 แห่ง รักษาระบบนิเวศน์ในคลองน้ำธรรมชาติ รวมทั้งให้กระแสน้ำสามารถไหลผ่านผลาญหินไปถึงช่วงลำตะคองตอนล่างได้สะดวก ฝากถึงประชาชน ควรใช้น้ำเท่าที่จำเป็นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล่นน้ำให้เป็นไปตามแบบประเพณีไทย สามารถช่วยประหยัดน้ำและทำให้บริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่องเที่ยว