วันครอบครัว ประชาชนแห่เข้าวัดทำบุญ

14 เม.ย. 2562 12:06 น.
มหาสารคาม - วันครอบครัว ประชาชนแห่เข้าวัดทำบุญ และรดน้ำผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์

ศิลปะวัฒนธรรม