ชมแสง สี เสียง ย้อนตำนาน 2 พันปี ชาวกูยสร้างพระธาตุเมืองจันทร์

15 เม.ย. 2562 11:05 น.
ศรีสะเกษ - ลูกหลานชนเผ่ากูย หรือ ส่วย ชมการแสดง แสง สี เสียง ย้อนตำนานกว่า 2 พันปี ในการสร้างพระธาตุเมืองจันทร์ ทราบถึงอดีตชาติของตนเอง ของพ่อแม่ ตา ยาย ของตนเอง สร้างความรัก ความผูกพัน ความนับถือ คารวะ ต่อคุณความดีของบรรพบุรุษ ที่ได้สร้างบ้านเมืองจันทร์

            วันที่ 14 เมษายน 2562 เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ วัดเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุเมืองจันทร์ และประดิษฐานของพระพุทธเจ้าพืด หรือ พระพุทธเจ้าใหญ่ ของชนเผ่ากูย หรือ ส่วย ในทุกๆ ปี เนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ชนชาวกูย ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานยังแห่งหนตำบลใด ก็จะต้องเดิมทางมาร่วมงาน ประเพณีบุญรวมญาติ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ คารวะพระพุทธเจ้าพืด หรือ ขณะเดียวกันในช่วงค่ำคืน ชาวบ้านก็จะได้จัดการแสดง แสง สี เสียง ตำนานการสร้างพระธาตุเมืองจันทร์ เพื่อต้อนรับการเดินทางกลับมาบ้านของบรรดาลูกหลานชาวกูย

 

            พร้อมกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวพร้อมกับลูกหลาน ซึ่งเป็นการแสดงของชมชน ชาวบ้านเผ่ากูย ให้ลูกหลานได้ทราบถือประวัติความเป็นมาของการสร้างพระธาตุเมืองจันทร์ ให้ทราบถือการสร้างชุมชน สร้างเมือง บ้านเกิดของตนเองจากอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกนึกถึงอดีตของตนเอง ที่บรรพบุรุษสร้างเอาไว้ให้ ด้วยความรัก ความสามัคคี

 

         โดยมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด เดินทางพร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม นายทิวา รุ้งแก้ว นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ มาร่วมชม เป็นประธานเปิดการแสดง นักแสดงนำโดย นาย สมามิตร มิมาชา นายอำเภอเมืองจันทร์ นาง วลัยพร มิมาชา นายกกิ่งกาชาด ร่วมแสดง ด้วยความร่วมมือของ นายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์, นายเอกอมร มะโนรัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์ นายก อบต.กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จาก 3 อำเภออันได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย

 

 

 

 

              นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอันมาก ที่พี่น้องประชาชน ชนเผ่ากูย หรือ ส่วย ทั้ง 3 อำเภอ ได้มีการรวมตัวกัน จัดสืบสานประเพณี – วัฒนธรรมอันดีงามนี่ให้ดำรงคงอยู่ไว้ตลอดไป พร้อมการสืบสานต่อให้กับลูกหลานชนเผ่ากูย ให้ได้ทราบถึงการสร้างพระธาตุ ตำนานแห่งความภาคภูมิใจ ในการความรัก ความสามัคคีของชุมชน นับเมื่อครั้งอดีต จนมาสู่รุ่นปัจจุบัน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นอดีตของคนในปัจจุบัน หากมีการสืบสานดำรงเอาไว้ ลูกหลานของเราก็จะอยู่กันอย่างสงบ ร่มเย็น ชนเผ่ากูย นับเป็น 1 ใน 4 ของชนเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีตำนานเล่าขานต่อกันมามากกว่า 2 พันปี เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นชุมชนที่เป็นผู้สร้างเมืองศรีสะเกษจากอดีต

 

          "วันนี้ได้มาพบ มาเห็นการนำตำนานการสร้างพระธาตุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งรกราก บ้านเมืองของถิ่นฐานอำเภอเมืองจันทร์ ทำให้รู้ทราบถึงความยิ่งใหญ่ของชนเผ่ากูยในอดีต พร้อมกับการแสดงที่จัดได้อย่างสมบูรณ์ และยิ่งใหญ่ อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยว ได้มาเยือนเมืองจันทร์ ไม่ว่าจะในช่วงเทศกาล หรือในวันปกติ เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของพระธาตุเมืองจันทร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระธาตุแห่งความสำเร็จ ความสามัคคี หนึ่งในโบราณสถานของจังหวัดศรีสะเกษ ตามร่องรอยอารยะธรรมขอมในอดีตได้เป็นอย่างดีด้วย"ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าว

 

 

         นายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ กล่าวว่า ในการจัดการแสดง แสง สี เสียง ตำนานการสร้างพระธาตุเมืองจันทร์ บ้านเมืองจันทร์แห่งนี้ บรรดาพ่อแม่ ลุงป้า คุณตา คุณยาย อยากจะให้ลูกหลานที่เดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด ที่ได้มีโอกาสเดินทางกลับมาบ้านในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ได้ทราบถึงอดีตชาติของตนเอง ของพ่อแม่ ตา ยาย ของตนเอง เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความนับถือต่อคุณความดีของบรรพบุรุษ ที่ได้สร้างบ้านเมืองจันทร์ เอาไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยสืบต่อกันมาอย่างมีความสุข ซึ่งในทุกๆ ปี ในช่วงนี้ ลูกหลานที่เดินทางกลับมาบ้าน นอกจากตะได้มารวมประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์คาระวะพระพุทธเจ้าพืด หรือพระพุทธเจ้าใหญ่แล้ว ก็จะได้ชมการแสดงที่คนบ้านเมืองจันทร์ ได้นำเสนอกันทุกปีด้วย

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม