ประปาหมู่บ้านส่อเค้าวิกฤติน้ำใช้ไม่ได้ หนองน้ำแห้งขอด

15 เม.ย. 2562 08:45 น.
สุรินทร์ - ประปาหมู่บ้านส่อเค้าวิกฤติน้ำใช้ไม่ได้ในขณะที่หนองน้ำขนาดใหญ่แห้งขอดไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้

            แล้งส่อเค้าวิกฤติชาวบ้านไม่มีน้ำกินน้ำใช้ประปาขนาดใหญ่ที่เคยก่อสร้างไว้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาให้กับพี่น้องประชาชนใช้การได้วอนหน่วยงานเข้ามาดำเนินการขุดและลอกหนองให้มีน้ำกักเก็บไว้ใช้โดยด่วน หลังจากที่ชาวบ้านเดือดร้อนในการใช้เงินไปซื้อน้ำดื่มประกอบกับน้ำไว้ใช้บริโภคในห้วงหน้าแล้ง

           วันนี้ทีมข่าวได้เดินทางไปสำรวจหมู่บ้านหนองหิน ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่ได้มีชาวบ้านภายในหมู่บ้านร้องสื่อเนื่องจากว่าประปาหมู่บ้านไม่สามารถดำเนินการได้และหนองน้ำบ้านหนองหินกับแห้งขอดผู้คนภายในหมู่บ้านต้องหาเงินซื้อน้ำไว้ดื่มกินถังเล็กก็ตกประมาณ10บาทถ้าเป็นถังใหญ่ก็ตกประมาณถังละ150ถึง180บาทเลยทีเดียว

           นายสมพร ปติโย อายุ 57 ปี บ้านหนองหินหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ เผยว่าน้ำประปาที่ก่อสร้างมาเมื่อปี 2550 ซึ่งเป็นของกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างให้มานานร่วม 10 กว่าปี ซึ่งในขณะนี้แห้งขอดไม่สามารถนำมาใช้การได้เนื่องจากสภาพที่แห้งแล้งมานานไม่มีสามารถสูบน้ำในขึ้นมาจากหนองน้ำและคลองธรรมชารติได้ ชาวบ้านจึงได้อาศัยซื้อน้ำที่รถเร่ที่นำมาขายไว้เพื่อนำไปบริโภคและนำไว้เพื่อดื่ม

           ทางด้านนาย บุญเกิด บุญปก ผู้ใหญ่บ้านหมู่บุราไลย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ กล่าวว่า พื้นที่สาธารณะบ้านหนองหิน ตำบลผือ ทางกรมชลประทานได้ขุดลอกไว้เมื่อวันที่25 เดือนมิถุนายน 2536 เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลรักษาร่วมกันโดยการดำเนินการของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของโครงการที่ทำการขุดลอก

 

           ระยะหลังน้ำได้แห้งขอดประกอบกับชาวบ้านที่ได้ใช้น้ำประปาจากแหล่งน้ำดังกล่าวที่จะสูบและนำมาใช้ในพื้นที่ของหมู่บ้านแต่เนื่องจากว่าปีนี้แห้งขอดน้ำก็ไม่มีอยากจะฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาดูแลเพื่อหาทางแก้ไขให้ชาวบ้านเพื่อที่จะได้มีน้ำกักเก็บไว้เพื่อที่จะได้ใช้ตลอดไปโดยที่ไม่ต้องให้ชาวบ้านนำเงินมาซื้อน้ำไว้กินเช่นกับทุกวันนี้

คุณภาพชีวิต