อบต.นาซ่าวจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และยกย่อง "ผู้สูงอายุมีคุณค่าร่วมพัฒนาสังคมไทย"

14 เม.ย. 2562 13:18 น.
อบต.นาซ่าวจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และยกย่อง "ผู้สูงอายุมีคุณค่าร่วมพัฒนาสังคมไทย"ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่บ้านนาซ่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพ ศรัทธา ของชาวตำบลนาซ่าว และเป็นต้นแบบ การละเล่นผีขนน้ำ ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

 

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 เมษายน 2562  ที่ศาลเจ้าปู่ บ้านนาซ่าว กม.30 ถนนเลย-เชียงคาน บ้านนาซ่าวหมู่ 1 ตำบลนาซ่าวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  นายชัชพงศ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมเป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ประธานสภา สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิก อสม. และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

         ก่อนเปิดงาน นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ได้เชิญ นายชัชพงศ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และสมาชิก อบต.นาซ่าว และบรรดาผีขนน้ำ ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่บ้านนาซ่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพ ศรัทธา ของชาวตำบลนาซ่าว และเป็นต้นแบบ การละเล่นผีขนน้ำ ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป ที่เดินทางมาชมการละเล่นซึ่งเป็นประเพณี และมีการแสดงประจำทุกปี ราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

      นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าวกล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  และคณะอนุกรรมการจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติ  ได้กำหนดตลอดเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งการกิจกรรมเนื่องในวันสูงอายุแห่งชาติ  เพื่อแสดงความกตัญญูและให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ สำหรับปี 2562 แนวคิดของการจัดงานคือ "ผู้สูงอายุมีคุณค่าร่วมพัฒนาสังคมไทย" เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณ  เพราะว่าเราจะเติบโตขึ้นมาได้ก็ด้วยจากท่านอบรม สั่งสอน เลี้ยงดูแลเรามา  บุญคุณของท่านกว้างใหญ่กว่าท้องฟ้า มีคุณค่ายิ่งกว่าน้ำ มหาสมุทร อันหาค่าเปรียบเทียบมิได้  ผลประโยชน์ต่างๆ  ที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับพวกเรามากมายจนไม่อาจทดแทนบุญคุณของท่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่คนในสังคมได้เห็นคุณค่าความสำคัญของวันผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมไทย ซึ่งมีบุคคลที่มีศักดิ์ศรี ภูมิปัญญา มีความสามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังและอบรมสอนสอนให้บุตรหลานเป็นคนดีของสังคมสืบไป

         องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าวร่วมกับสมาชิกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.ร่วมกันจัดงานโครงการร่วมกันจัดงานวันผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้สูงอายุจำนวน 600 คนโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นการละเล่นของผู้สูงอายุมอบของขวัญรางวัลของที่ระลึกการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุด้วย

     

ศิลปะวัฒนธรรม