ชาวบ้านแห่สรงน้ำพระองค์แสน หรือพระเจ้าแสนห่า อายุกว่า 400 ปี

14 เม.ย. 2562 11:45 น.
จ.เลย ชาวบ้านแห่สรงน้ำพระองค์แสน หรือพระเจ้าแสนห่า อายุกว่า 400 ปี ที่ อ.นาแห้ว บูชาทำด้วยทองสัมริด ศิลปะล้านช้าง ศตวรรษที่ 22-23

 

           เมื่อเวลา 13.00 น.  วันที่ 13 เม.ย. 2562 ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอนาแห้ว เปิดงานเทศกาลสงกรานต์สรงน้ำพระ130462 เลย ชาวบ้านแห่สรงน้ำพระองค์แสน หรือพระเจ้าแสนห่า อายุกว่า 400 ปี ที่ อ.นาแห้ว 

 

         จ.เลย   ชาวบ้านแห่สรงน้ำพระองค์แสน หรือพระเจ้าแสนห่า อายุกว่า 400 ปี ที่ อ.นาแห้ว เป็นพระพุทธรูปเจ้าองค์แสน หรือพระเจ้าแสนห่า พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาแห้วมากกว่า 400 ปี ในงานมีพิธีสรงน้ำพระเจ้าองค์แสน รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ โดยมีชาวบ้าน 8 หมู่บ้าน จากตำบลนาพึง  และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

           สำหรับประวัติพระเจ้าองค์แสนหรือพระเจ้าแสนห่า ตั้งอยู่ภายในวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อ.นาแห้ว เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเลย มีประวัติความเป็นมาเล่าขานว่า พระเจ้าองค์แสน เดิมประทับอยู่ที่เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า สร้างขึ้นที่เมืองเชียงแสน ทำด้วยทองสัมฤทธิ์หน้าตักกว้าง 13 นิ้ว สูง 34 นิ้ว พระเจ้าองค์แสนเป็นพระพุทธรูปบูชาทำด้วยทองสัมริด ศิลปะล้านช้าง ศตวรรษที่ 22-23  พระเจ้าองค์แสนหรือชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าแสนห่า เมื่อถึงประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย จะนำพระเจ้าองค์แสน ออกมาจากที่ประดิษฐานเพื่อให้ชาวบ้านได้สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว และมีการรถน้ำดำหัวแก่ผู้อายุ ที่สืบทอดมานาน

ศิลปะวัฒนธรรม