กาฬสินธุ์เร่งซ่อมแซมถนนขนส่งกุ้งสงกรานต์ทรุดถูกตัดขาด

14 เม.ย. 2562 09:14 น.
กาฬสินธุ์- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งเข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวนากุ้ง และพ่อค้าขายกุ้ง ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังถนนขนส่งกุ้งก้ามกราม อาหารยอดฮิตช่วงสงกรานต์ เกิดการทรุดตัวฉับพลัน ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

               เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ถนนสายบ้านตูม-บ้านโคกก่อง ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเกรียงไกร โม้แพง กำนันตำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสุนทร ภูฉายา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีบัวบาน นายประสิทธิ์ ภูทะวัง  ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบัวบาน นายสเตสฉัน ภูนาสูง ผู้ใหญ่บ้านบ้านตูม หมู่ 19 ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาถนนทรุดและถูกตัดขาด ซึ่งกำลังดำเนินการแก้ไขโดยการวางระบบท่อระบายน้ำใหม่

 

             นางกฤตปภา พรมนิล อายุ 45 ปี ชาวนากุ้งก้ามกราม บ้านตูม หมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า จุดที่ถนนเกิดการทรุดตัว อยู่ในเขตเศรษฐกิจเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแหล่งใหญ่ที่สุดของ ต.บัวบาน ซึ่งอยู่ติดกับฟาร์มเลี้ยงกุ้งของตน โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 15.30 น.ของวันที่ 8 เมษายน 2562 ทำให้ถนนถูกตัดขาด ไม่สามารถสัญจรได้ ทำให้ชาวนากุ้งและพ่อค้ากุ้งจากทั่วภาคอีสาน ที่เข้ามารับกุ้งไปจำหน่ายในเทศกาลสงกรานต์ได้รับความเดือดร้อน จึงได้แจ้งเหตุไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าทำการแก้ไขปัญหา และเพื่อให้รถขนส่งกุ้งเข้ามารับกุ้งที่ปากบ่อไปขายได้สะดวก เนื่องจากสองฟากถนนสายนี้ เป็นโซนเลี้ยงกุ้งแหล่งใหญ่หลายร้อยไร่ หรือหากใช้เส้นทางเลี่ยงก็จะยาวไกลเป็น 10 กม. ทำให้เสียเวลามาก เพราะหากแก้ไขไม่ทันการณ์ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็อาจจะทำให้เสียโอกาสสร้างรายได้ และพ่อค้ากุ้งไม่สามารถเข้ามารับกุ้งไปส่งลูกค้าทั่วภาคอีสานได้

             ด้านนายสุพรรณ ภูบุญเติม นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งเหตุถนนทรุด ได้รายงานนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จากนั้นร่วมสำรวจกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าเป็นถนนลูกรังระหว่างบ้านตูมกับบ้านโคกก่อง รวมทั้งเชื่อมโยงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวหาดดอกเกด เขื่อนลำปาว ถือเป็นเส้นทางที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านจำนวนมาก โดยจุดที่เกิดการทรุดตัวมีขนาดกว้าง 4 เมตร  เดิมวางท่อ คสล.เพื่อให้น้ำคลองไหลลอดผ่าน เนื่องจากอายุการใช้งานนานปี จึงเกิดการชำรุด ทำให้น้ำกัดเซาะถนนขาดและลึกกว่า 2 เมตร

             นได้ประกาศให้ประชาชน พ่อค้ากุ้ง เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน โดยมอบหมายให้ทางกองช่างเทศบาลตำบลบัวบานเร่งซ่อมแซม ปรับพื้นที่และวางระบบท่อใหม่ เป็นท่อ คลส. 2 แถว 18 ท่อน จากนั้นทำการโบกปูนช่วงรอยต่อระหว่างท่อให้มั่นคง และเกลี่ยดินปรับถนนพร้อมบดอัดให้แน่นหนา เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวนากุ้ง ได้สัญจรเพื่อทำการประกอบอาชีพจับกุ้ง และพ่อค้ากุ้งต่างจังหวัด ได้เข้ามาขนส่งกุ้งไปจำหน่ายในเทศกาลสงกรานต์ได้สะดวกตามปกติ” นายสุพรรณกล่าวในที่สุด

เศรษฐกิจภูมิภาค