วันแรก 7 วันอันตราย "เลย"ไม่มีผู้เสียชีวิต เจ็บ 3 ราย

12 เม.ย. 2562 20:07 น.
จ.เลย -ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ สรุปวันแรก 7 วันอันตราย พบมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย ส่วนมาสาเหตุมาจากขับขี่จยย. แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต พร้อมตรวจเยี่ยมด่านชุมชนมีศักยภาพสูง


 

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 เม.ย. 2562 ณ  ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย  นายพรชัย ถมกระจ่าง รอง ผวจ.เลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน  คณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สรุป การดำเนินการวันแรกของช่วง 7 วันอันตราย ปี 2562 และกองร้อยน้ำหวาน ใช้ผู้หญิงเป็นตัวขับเคลื่อน ด่านชุมชน ให้เห็นผล มีข้อมูลการปฏิบัติมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องปราม  การมอบโล่เกียรติ ยศให้ถึงระดับตำบล/อปท. 

 

 

              พร้อมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จ.เลย วันแรกของการรณรงค์  สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เขตรับผิดชอบ ศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี รวม 5 จังหวัด ร่วม      วิเคราะห์สาหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรอบวันเพื่อหาแนวทางและมาตรการแก้ไข กรณีได้รับบาดเจ็บ 3 ราย เหตุเกิด อ.หนองหิน อ.ภูกระดึง และ อ.เชียงคาน วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในรอบวัน กรณีเสียชีวิต ไม่มี  พร้อมสั่งการที่ประชุม ฯ ให้ด่านชุมชน เข้มงวด กวดขันในชุมชน /หมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวัยรุ่น/กลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน ให้จุดตรวจ จุดบริการ ตรวจสอบการเล่นน้ำสงกรานต์บนไหล่ทาง ทางโค้ง ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุ การเล่นสงกรานต์ที่ไม่เหมาะสม  ให้แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบทเลยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสายทางอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้ติดตั้งสัญญาณไฟฟ้า ส่องสว่าง และป้ายเตือนให้เกิดความปลอดภัย วันที่ 13 -16 เมษายน 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ว่าจะมีฝนตก ลมกระโชกแรง ร้อนอบอ้าว ขอให้ อำเภอ สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กู้ชีพ กู้ภัย นำรถติดสัญญาณไฟวาบวาบ ไปประจำ ณ จุดเสี่ยง ในพื้นที่โดยทันที เพื่อเตือนภัยให้นักท่องเที่ยว/ผู้ใช้รถใช้ถนน/ ผู้เดินทางได้รับทราบ

 

               นายประมวล   ลาภจิตต์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย หลังการประชุมเดินทางพร้อมคณะกรรมการศูนย์ฯ ออกตรวจศูนย์ เยี่ยมให้กำลังใจ  มอบน้ำ เครื่องดื่มให้กับด่านชุมชน   ปรากฏว่า มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงกับการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมตรวจแหล่งท่องเที่ยงทางน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ที่กลุ่มแพแม่บ้านห้วยกระทอง ตงกกทอง อ.เมืองเลย  ที่เปิดล่องแพ 8 กลุ่มกว่า 200 แพ   ทราบว่าน้ำลดลงเร็วเหลือ 30%  แต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่เคยเที่ยวแวะเข้าไปเที่ยว พักผ่อนคลายร้อน กินอาหารบนแพที่ลอยอยู่กลางห้วยฯแม้จะมีจำนวนลดลงก็ตาม ได้กำชับถึงการบริการนักท่องเที่ยวในการล่องแพด้วยความระมัดระวังและต้องสวมใส่เสื้อชูชีพทุกรายด้วย

 

คุณภาพชีวิต