เทศบาลโคราชบริการน้ำสะอาด 17 จุด กวดขันห้ามนำน้ำคูเมือง

12 เม.ย. 2562 17:40 น.
นครราชสีมา - เทศบาลโคราชบริการน้ำสะอาด 17 จุด พร้อมได้ทำความสะอาดบ่อน้ำสวนสุรนารี ข้างลานย่าโม เพื่อเติมน้ำสะอาดให้นักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ท้าวสุรนารีได้ใช้น้ำสะอาดเล่นสงกรานต์ ส่วนน้ำคูเมือง ซึ่งมีปัญหาคุณภาพน้ำไม่สะอาด ได้ติดตั้งป้ายห้ามใช้น้ำเล่นสงกรานต์เด็ดขาด และมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วคอยเฝ้าระวังการลักลอบนำน้ำมาใช้

  

             เมื่อช่วงสายวันนี้ ( 12 เมษายน 2562) นายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เปิดท่อธารดับเพลิงหรือท่อแดงที่ใช้สูบน้ำดับเพลิงและติดตั้งวาลล์น้ำ เพื่อบริการน้ำสะอาดให้กับประชาชนรวม 17 จุด คือ ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ หน้าห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าแห่งที่ 2 หรือคลังใหม่ ศาลเจ้าโหวงโจ้ว หลังโรงเรียนสุขานารี ถนนโพธิ์กลาง หน้าโรงเรียนสุขานารี สี่แยกเต็กฮะ ตรงข้ามสาขากรุงไทย สี่แยก ถ.โพธิ์กลาง ตัดกับ ถ.หนองบัวรอง ตรงข้ามตลาดแม่กิมเฮง ถนนราชดำเนิน สี่แยกคลังใหม่ ตรงข้ามลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ป้อมตำรวจสวนสุรนารี ถนนสุรนารี สี่แยก ถ.สุรนารี ตัดกับ ถ.หนองบัวรอง โรงแรมลีโอซอ ถนนชุมพล หน้าร้านอาหารสวนผักและหลังประตูชุมพล นอกจากนี้ได้ทำความสะอาดบ่อน้ำสวนสุรนารี ข้างลานย่าโม เพื่อเติมน้ำสะอาดให้นักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ท้าวสุรนารีได้ใช้น้ำสะอาดเล่นสงกรานต์ ส่วนน้ำคูเมือง ซึ่งมีปัญหาคุณภาพน้ำได้ติดตั้งป้ายและประชาสัมพันธ์ห้ามใช้น้ำเล่นสงกรานต์อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วคอยเฝ้าระวังการลักลอบนำน้ำที่ไม่สะอาดจากคูเมืองมาใช้
 

  

  

คุณภาพชีวิต