เปิดตลาดย้อนยุคฮักแพงโนนคูณ

12 เม.ย. 2562 15:59 น.
ศรีสะเกษ - อำเภอโนนคูณ เปิดตลาดย้อนยุคฮักแพงโนนคูณอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสรมสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่พี่น้องประชาชนมีรายได้อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

            วันที่ 12 เมษายน 2562  ที่ บริเวณหน้าสนามที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นางละมัย กัลปดี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโนนคูณ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโนนคูณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโนนคูณ ร่วมกัน จัดงานเปิดตลาดย้อนยุคฮักแพงโนนคูณ ซึ่งในวันนี้ได้มี นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอโนนคูณ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดตลาดย้อนยุคฮักแพงโนนคูณ ในพิธีได้มีการรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ การทำบุญตักบาตร มีการแสดงฟ้อนรำประกอบเพลงฮักแพงโนนคูณ ของกลุ่มสตรีทั้ง 5 ตำบล กว่า 500 ชีวิต

 

            ทั้งยังมีการร้องเพลงการกุศลของนักร้องกิตติมศักดิ์ เพื่อสมทบทุนบริหารตลาดย้อนยุคฮักแพงโนนคูณ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นับว่าตลาดที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวโนนคูณ และยังอนุรักษ์การแต่งกายพื้นถิ่น มีการซื้อขายสินค้าด้านการเกษตร และ ผลิตภัณฑ์OTOP ของชุมชน แก่นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเที่ยวอำเภอโนนคูณ สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวโนนคูณได้อย่างดี

 

 

              นางละมัย กัลปดี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโนนคูณ กล่าววว่า เนื่องจากได้มีการพูดคุยกันในสภากาแฟผู้นำและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโรนนคูณ อยากให้อำเภอโนนคูณมีตลาดที่เป็นเอกลักษณ์และอนุรักษ์การแต่งกายพื้นถิ่นซื้อขายสินค้าด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน บริเวณด้านติดตะวันตกที่ว่าการอำเภอโนนคูณ ซึ่งติดกับบริเวณหนองนำเหมาะแก่ทำตลาดย้อนยุคฮักแพงโนนคูณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสรมสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่พี่น้องประชาชนมีรายได้อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเพื่อให้เป็นตลาดชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

 

             นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอโนนคูณ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องชาวโนนคูณ ได้รวมพลังกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์การพัฒนาอำเภอโนนคูณ โดยพร้อมใจกันแต่งกายย้อนยุค เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการขาย ส่งเสริมสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้แก่พี่น้องประชาชน ให้มีรายได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เป็นตลาดชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

วิถีชุมชน