วท.นครราชสีมาจัดโครงการอาชีวะอาสาฯ "ไปกลับบ้าน ปลอดภัย "

12 เม.ย. 2562 12:07 น.
นครราชสีมา - วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ " ไปกลับบ้าน ปลอดภัย "

  

 

            ที่สถานีบริการเชื้อเพลิง ป.ต.ท. ประเสริฐสิน ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 เมษายน  2562  นายวีระชัย  ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา (วทน.) เปิดงาน “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2562 ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยมีนายไพศาล  พรนฤชิตพงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล พร้อมบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 50 คน ร่วมเปิดศูนย์ให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ

 

        รวมถึงการให้บริการผู้ขับรถและผู้เดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล พร้อมทั้งส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้นักศึกษาจากการเรียนในสถานที่และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง รวมถึงปลูกฝังจิตอาสาให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

  

 

             นายวีระชัย ฯ ผอ.วทน. เปิดเผยว่า โครงการอาชีวะอาสา ได้เปิดศูนย์บริการทั่วประเทศ ตั้งอยู่ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมรถและบริการด้านอื่น ๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน ตั้งแต่เวลา 08.30-00.00 น. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้รถสามารถเข้ารับบริการ ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ เติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัทช์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้บริการสอบถามเส้นทางการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม พักผ่อนคลายเครียด คลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทาง

 

คุณภาพชีวิต