โคราชจัดงานบุญผะเหวต มหาชาติมหากุศล

12 เม.ย. 2562 08:50 น.
นครราชสีมา - โคราชจัดงานบุญผะเหวต มหาชาติมหากุศล สืบสานประเพณีโบราณช่วงสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย

           นครราชสีมา-วันนี้(11 เมษายน 2562)   ที่วัดบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พระปลัดสำราญ ฐิตถัมโม อายุ 50 ปี  เจ้าอาวาสวัดบ้านทรัพย์เจริญ  ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดงานบุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติมหากุศล เพื่อให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อผลประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษย์ชาติ เป็นสำคัญ ซึ่งบรรพชนชาวไทยอีสานถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระทำบำเพ็ญและได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา  โดยหวังให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป


          งานบุญผะเหวดถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ ที่ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียวและบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า โดยจะจัดทำบุญผะเหวดปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 พุทธศาสนิกชนจะมาช่วยกันจัดตกแต่งศาลาหรือสถานที่ที่จะทำบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน  และมีการตั้งธงใหญ่ไว้แปดทิศ กับมีศาลเล็กๆ สำหรับเป็นที่เก็บข้าวพันก้อนและเครื่องคาวหวาน ไว้ให้ผีเปรตและมารรอบๆ

 

            โดยศาลาการเปรียญจะแขวนผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์สุดท้าย  ซึ่งการจัดงานบุญผะเหวด หรืองานเทศน์มหาชาตินิยมอัญเชิญพระอุปคุตมาปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้โชคลาภแก่พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญมหาชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือในวันขึ้นปีใหม่ไทย.