เทศกาลสงกรานต์ นครแห่งความสุข

11 เม.ย. 2562 02:00 น.
จังหวัดศรีสะเกษ เชิญเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ ในบรรยากาศ "ศรีสะเกษ นครแห่งความสุข" กับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2562 ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

           วันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ ห้องประชุมโรงแรมแกลอรี่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นาย จรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, นางวัชรี ธนบูลย์พิพัฒน์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกันเปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ในการ “ศรีสะเกษ นครแห่งความสุข” กับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2562 ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

           ภายใต้ชื่องาน มหกรรม “มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี ที่สุดของปี ที่ศรีสะเกษ” ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการตลาด โดยจะมีกลุ่มอาชีพในจังหวัดศรีสะเกษ นำสินค้าระดับ 5 ดาว 4 ดาว มาจำหน่ายกว่า 48 บู๊ค พร้อมกับการเล่นอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ การจำหน่ายเสื้อผ้าแซวหลากสี ย้อมดินูเขาไฟ ที่มีแห่งเดียวในโลก อาหารประจำจังหวัดศรีสะเกษ อธิ ไก่ย่างไม่มะดันห้วยทับทัน ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น  

 

 

 

        นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษ นับว่าเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดในภาคอีสาน กับการพัฒนาด้านต่างจนได้รับการขนานนามว่า ศรีสะเกษ นครแห่งความสุข พร้อมกับการจัดเทศกาลมหาสงกราน์ที่ปลอดภัย หลายพื้นที่ได้มีการจัดโซนนิ่งในการเล่นน้ำอย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอร์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดจุดตรวจ จุดเฝ้าระวัง ในการสร้างความปลอดภัยให้ทั้งกับผู้ที่จะมาเล่นน้ำวันสงกรานต์ และมาเที่ยวงาน พร้อมกับการกำหนดจัดบรรยากาศ “ศรีสะเกษ นครแห่งความสุข” กับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2562 ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในจังหวัดศรีสะเกษ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาพบกับผู้ผลิตสินค้า อาหาร ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยตรง เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นการขยายโอกาสทั้งผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ไปพร้อมๆ กันด้วย

 

 

 

           ขณะเดียวกัน นาย จรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการจัดงาน “ศรีสะเกษ นครแห่งความสุข” กับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2562ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ชื่องาน มหกรรม “มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี ที่สุดของปี ที่ศรีสะเกษ” ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการตลาด โดยจะมีกลุ่มอาชีพในจังหวัดศรีสะเกษ นำสินค้าระดับ 5 ดาว 4 ดาว มาจำหน่ายกว่า 48 บู๊ค พร้อมกับการเล่นอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ การจำหน่ายเสื้อผ้าแซวหลากสี ย้อมดินูเขาไฟ ที่มีแห่งเดียวในโลก อาหารประจำจังหวัดศรีสะเกษ อธิ ไก่ย่างไม่มะดันห้วยทับทัน ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น