ผนึกกำลังนศ.อีสานตั้งเครือข่ายตามการทำงาน กกต.

8 เม.ย. 2562 18:50 น.
ขอนแก่น - ผนึกกำลัง นศ.อีสาน เปิดปฏิบัติการบัตรเขย่ง เราขยับ ตั้งเครือข่ายตามการทำงาน กกต.

            เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 8 เม.ย. 2562 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา จากขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามเครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้ง ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์เครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้งและการจัดเสวนาในหัวข้อบัตรเขย่ง เราขยับ   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการทำงานและความโปร่งใสของ กกต.  ที่กำลังอยู่มในความสนใจของประชาชนอยู่ในขณะนี้

            สำหรับในเวทีการพูดคุยมีทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   กลุ่มวีวอช   โดยตัวแทนจากวีวอช ภาคอีสานตอนกลาง กล่าวว่า ในการสังเกตการการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นเพื่อปกป้องสิทธิ์และเสียงของประชาชนทุกคน   ทั้งนี้เพื่อให้ความเลือกตั้งมีความโปร่งใส  ธรรมยุติ  เป็นธรรมมากที่สุด โดยวิธีการติดตาม  การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน เพื่อให้สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปปรับปรุงแก้ไข   ส่วนกระบวนการการติดตามเลือกตั้งครั้งนี้ มีขึ้นทั้ง ช่วงก่อนวันเลือกตั้ง  ช่วงวันเลือกตั้ง   และช่วงหลังเลือกตั้ง  วิธีการที่ใช้คือการรวบรวมข้อมูล ทางกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การลงพื้นที่การเช็คข้อมูลข่าวสาร การติดตามสถานการณ์การสังเกตการณ์  

            จากการรวบรวมข้อมูลได้ วิเคราะห์   พบว่า  กกต. มีส่วนที่ทำได้ดีและส่วนที่ผิดพลาด  จนทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ เท่าที่ควร   กรณีที่น่าสนใจอยู่ 3 ประเด็น คือเรื่องของการใช้ เทคโนโลยี ที่ใช้กับการเลือกตั้ง   ทำให้การเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว  แต่ต้องเผื่อใจด้วยว่าอาจจะมีปัญหาหรือข้อบกพร่องของโปรแกรมที่นำมาใช้   เมื่อไม่ได้มีการตรวจสอบหรือการตรวจสอบที่ดีก่อนนำมาใช้จริง ก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่โปร่งใสและไม่ยุติธรรม      

 

 

          ด้านนายพายุ บุญโสภณ ตัวแทนนักศึกษาติดตามการเลือกตั้ง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า  สำหรับการจัดแคมเปนลงลายมือชื่อเพื่อถอดถอน กกต. ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น พบว่า ได้รับการตอบรับจากนักศึกษา มข. มีการตื่นตัวออกมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก   จึงได้ขยายเครือข่ายในภาคประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยไปในวงกว้างทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ และประชาชนที่กำลังให้ความสนใจติดตามการทำงานของ กกต.  เรียกได้ว่านักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยนั้นตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างมาก อันมีผลมาจากการที่การเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นไม่โปร่งใสในหลายเรื่อง ทำให้วันนี้ได้มีการระดมสมองและเปิดเวทีเสวนาเชิงวิชาการขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาจากทุกสถาบันในภาคอีสานได้มาร่วมเป็นเครือข่ายนักศึกษาติดตามผลการเลือกตั้งที่วันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จาก มข.และมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือ มมส.

 

        “ ในการอ่านคำแถลงการณ์ในครั้งนี้นั้นสำคัญที่สุดคือการที กกต.นั้นไม่ชอบธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไป และรอเรียกร้องให้ กกต. คืนอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบแก่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อความเที่ยงธรรมและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และขอให้ยุติการฟ้องร้องประชาชนในทุกกรณีเพื่อคืนอำนาจการตรวจสอบและความไว้วางใจคืนสู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและขอเรียกร้องให้ กกต.นั้นเปิดผลการนับคะแนนในระดับหน่วยทุกหน่วยต่อสาธารณะ รวมถึงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัย จะต้องเปิดพื้นที่สำหรับนักศึกษาในการทำกิจกรรม เพื่อสร้างพื้นที่เสรีภาพในการเรียนรู้ให้กับประชาชนและนักศึกษาอย่างแท้จริง” นายพายุ กล่าว

 

          นายพายุ กล่าวต่ออีอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นเครือข่ายนักศึกษาได้มีการนำเอากรณีศึกษาจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมาเปรียบเทียบและร่วมกันวิเคราะห์ จนได้ข้อสรุปในการที่นักศึกษาจะต้องเดินหน้าเรียกร้องให้ กกต.นั้นตอบคำถามหรือชี้แจงต่อสาธารณะชนให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูตรการคำนวณ ส.ส.,คะแนนที่หายไป และการทุจริตรวมทั้งความไม่โปร่งใสในการทำงานของ กกต. อย่างไรก็ดี ในการนับคะแนนใหม่ใน 2 หน่วยเลือกตั้งของ จ.ขอนแก่น นั้นเครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้งจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

 

 

การเมืองท้องถิ่น