ปล่อยขบวนรถ ณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

8 เม.ย. 2562 13:35 น.
สุรินทร์-ปล่อยขบวนรถ ณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระตุ้นเตือนการมีจิตสำนึกเพื่อการใช้รถใช้ถนนให้อุบัติเหตุเหลือน้อยที่สุด

          วันนี้(8 เม.ย. 2562) ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการปล่อยขบวนยานพาหนะและขบวนการการเดินรณรงค์ไปตามท้องถนน เพื่อกระตุ้นเตือนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง

 

           ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ รัฐบาลจึงมอบหมายให้หน่วยงานบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ และกำหนดแผนในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

            ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม จ.สุรินทร์ เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละจังหวัดไม่เกินช่วงระยะเวลาเดียวกันของเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดอุบัติเหตุจำนวน 50 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 54 คน และมีผู้เสียชีวิต 6 คน ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งด่านบูรณาการเข้มจำนวน 34 จุด บนทางหลวงแผ่นดินและถนนทางหลวงชนบท เพื่อให้อุบัติเหตุเหลือน้อยที่สุด

ภาคประชาสังคม