ผู้ว่าฯสุรินทร์มอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรักพระราชทาน

6 เม.ย. 2562 20:47 น.
สุรินทร์ -มอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก พระราชทาน แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Super Bike ของจังหวัดสุรินทร์

 

           วันที่ 6 เม.ย. 2562 ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก พระราชทาน แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Super Bike ของจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาติให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก" ในโอกาสพิธีเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ "

        ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้หน่วยงานในพระองค์ ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จากทั่วประเทศ ที่สมควรได้รับรางวัล Super Bike และจังหวัดสุรินทร์ มีผู้ได้รับรางวัลมีจำนวน 3 ประเภท

 

         ประกอบด้วย ประเภทครอบครัว ได้แก่ นายสุทัศน์ ร่วมพัฒนา ปั่นร่วมกับสมาชิกคือลูกสาวอีก 2 คน , ประเภทแข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี(อายุมากที่สุด) ได้แก่นางจรีวรรณ ชูตาลัด อายุ 69 ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ และ ประเภทหนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด) ได้แก่เด็กหญิงปณพร สมบัติไหมไทย อายุ 5 ปี โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ต่างร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลด้วย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลต่างปลื้มปิติและทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสุรินทร์

คนดี คนเด่น