ขาดทุนยับ!!! ชาวไร่ข้าวโพดภูซางสุดงง ปลูก 3 ไร่ มีแต่ฝักกลับไร้เมล็ด

6 เม.ย. 2562 08:35 น.
พะเยา - เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดลมแทบจับ พบฝักไร้เมล็ดโร่แจ้งจนท. ด้านเกษตรอำเภอฯ ลงพื้นที่สำรวจเร่งหาสาเหตุเพื่อหาทางช่วยเหลือทันที

          เมื่อเวลา 16.00น.ของวันที่ 5 เมษยน 2562  นายการุณย์  มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา และนายเอกณัฏฐ์  จายหลวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการผลิตพืชไร่  สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง ได้รับแจ้งจาก นายแก้ว  แสงงาม อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 42 ม.7 บ้านป่าสัก ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา ว่า ตนเองปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม บนพื้นที่ 4 ไร่ ณ บ้านม่วงชุม ม. 5 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ปลูกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และได้เก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พบฝักข้าวโพดติดเมล็ดแค่ 1 ไร่ ส่วน 3 ไร่ที่เหลือ ติดเมล็ดไม่เต็มฝัก บางต้นก็มีฝักสั้น จึงแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตร อ.ภูซางทราบ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข           

           นายการุณย์ เปิดเผยว่า จาการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโดยดูด้วยสายตาในเบื้องต้น สันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการผสมเกสรของดอกที่ติดบ้างไม่ติดบ้าง หรือการผสมเกสรที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เมล็ดข้าวโพดเมื่อเจริญเติบโตแล้วมีเมล็ดไม่เต็มฝัก อันเนื่องมาจากจากอากาศร้อน อุณหภูมิสูงเกินไป ในช่วงระยะการสร้างดอกสร้างเกสร ทำให้การผลิตฮอร์โมนในพืชไม่สมบูรณ์ในการสร้างละอองเกสรของข้าวโพด ส่งผลให้การผสมเกสรมีปัญหา ในช่วงสำคัญในระยะออกดอกระยะผสมเกสรมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอส่งผลต่อการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ทำให้ข้าวโพดออกไม่เต็มฝัก เพราะในช่วงแล้งจัดๆต้นข้าวโพดจะพยายามดึงน้ำเพื่อรักษาสภาพของต้นให้มากที่สุด ใบล่างสุดจะเริ่มมีสีเหลือง และแห้งเหี่ยว ซึ่งสามารถสังเกตว่าสภาพต้นยังอยู่ในสภาพปกติแต่ฝักไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นธรรมชาติของข้าวโพดที่ขาดน้ำ และในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

 

       ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง ได้ประสานบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง และหาทางให้การเยียวยาแก่เกษตรกรรายนี้ โดยทางบริษัทจะเข้ามาร่วมตรวจสอบกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง โดยเร็วที่สุด    

    

ด้านนายแก้ว เกษตรผู้ที่ได้รัยความเดือร้อน เปิดใจว่า ทั้งนี้ตนเองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานหรือบริษัท ให้มารับผิดชอบ เพียงแต่รู้สึกแปลกใจว่าแปลงข้าวโพดที่อยู่ติดกับไร่ของตนมีเมล็ดเต็มฝักทุกต้นแต่ในไร่ของตนกลับเสียหายกว่าครึ่ง เพราะเมื่อปีก่อนหน้า ผลผลิตเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยความเสียหายในครั้งนี้ รวมค่าปุ๋ย ค่าแรงและเมล็ดพันธุ์ รวมแล้ว สูญเสียรายได้ประมาณ 13,000-14,000 บาท แต่ถ้าหากทางหน่วยงานหรือบริษัทมีแนวทางแก้ไขเยียวยาให้ก็ยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง             ( นพพร/พะเยา )