เครือข่าย Save 38 ล้านเสียง ออกแถลงการณ์อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช.

5 เม.ย. 2562 21:55 น.
อุบลราชธานี - ตัวแทนเครือข่าย Save 38 ล้านเสียง ออกแถลงการณ์อ่านจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. เรียกร้อง 4 ข้อ ตามเจตนารมณ์ประชาธิปไตย ของประชาชนต้องศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 5 เมษายน  2562 ที่บริเวณณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตัวแทนเครือข่าย Save 38 ล้านเสียง 4 คน นำโดย นายเอื้อการณ์ อารามรักษ์ ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. จากการที่ประเทศไทย ได้มีการเลือกตั้งนอกเขต การเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 38 ล้านเสียงที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยโดยกระบวนเลือกตั้งของ กกต. ได้เกิดปัญหาเช่นการส่งบัตรผิด การได้รับบัตรสมาชิก การประกาศผลที่ล่าช้า หรือแม้กระทั่งการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อที่ยังไม่มีสูตรการนับที่ชัดเจน จึงนำมาซึ่งกระแสการประท้วง กกต.อย่างแพร่หลาย จนทำให้ ผบ. เหล่าทัพ ได้ออกมาแสดงท่าทีให้ความคุ้มครอง กกต .หรือ แม้กระทั่ง รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ยังออกมายืนยันว่า กกต.ทำถูกแล้วก็ตาม แต่กระแสการถอดถอน กกต. ก็ยังขยายแพร่หลายกว่าเดิมและ กกต. ก็ยังให้คำตอบกับสังคมไทยและนานาอารยประเทศไม่ได้

 

       เหตุการณ์กลับแย่ลงไปกว่าเดิม ก็คือ การออกมาแถลงของ ผบ.ทบ. ว่ากลุ่มคนเหล่านี้สร้างปัญหาไม่อยากเห็นประเทศสงบ ก่อความวุ่นวาย และยังเลยไปถึงการ กล่าวหาบิดเบือนโดยนำสถาบันมาเกี่ยวข้อง ยัดเยียดคดีความ ทำให้เกิดเหตุการณ์ ส่อเค้าที่จะเกิดความรุนแรงสังคม แตกแยก สุดท้ายอาจนำมาสู่การ ล้มการเลือกตั้ง ซึ่งจะทำลายเจตนารมณ์ประชาธิปไตยของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 38 ล้านเสียงทั่วประเทศ  ดังนั้น ถ้านายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเจตนารมณ์ประชาธิปไตยไม่ต้องการสืบทอดอำนาจจริง ตามที่ได้พูดไว้กับประชาชนชาวไทย  ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ต้องออกมากำหลาบทหารนอกแถวที่ออกมาแสดง อำนาจที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง ข่มขู่ประชาชน คุกคามนักการเมือง ที่ต้องการเห็นการเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมให้ กกต. ทำหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เครือข่ายเซฟ 38 ล้านเสียงจึงเรียกร้องดังนี้

 

1.ให้กกต เร่งรัด ประกาศจำนวน ส.ส. ที่พึงมีของแต่ละพรรคการเมือง ให้แล้วเสร็จตามสูตรคำนวณใน กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้ได้สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร เต็มจำนวนอย่างถูกต้อง

2.ให้มีคำสั่งให้ ผบ.สูงสุดพร้อม ผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร. ผบ.ตร.ยุติการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง อันนำไปสู่ความขัดแย้ง แตกแยก แบ่งฝ่ายให้ร้ายป้ายสี ปลุกระดมด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ข่มขู่คุกคามประชาชน และพรรคการเมือง

3.ให้ยุติให้ร้ายป้ายสีว่าที่สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรด้วยการตั้งข้อหา ออกหมายเรียก ข่มขู่ คุกคาม อันจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชน

4.ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกตามรัฐธรรมนูญและให้กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (รัฐพิธี) เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผ่านสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

                                                                         เจตนารมณ์ประชาธิปไตย ของประชาชนต้องศักดิ์สิทธิ์

                                                                                                                      เครือข่ายเซฟ 38 ล้านเสียง

                                                                                                                          วันที่ 5 เมษายน 2562

การเมือง