ภัยแล้งหนัก!! กระทบเป็ดไล่ทุ่งขาดน้ำ ออกไข่ลด

5 เม.ย. 2562 09:35 น.
นครราชสีมา - โคราชแล้งจัด เป็ดไล่ทุ่งขาดแคลนแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ส่งผลออกไข่น้อยลง เกษตรกรต้องอพยพเป็ดไปหาแหล่งน้ำใหม่ที่ไกลกว่าเดิม

          นครราชสีมา  วันที่ 5 เมษายน  2562   ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่หลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้  ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนา-ชาวสวนเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน  โดยที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งต้องอพยพเป็ดไล่ทุ่ง จำนวนกว่า 500 ตัว ออกเดินทางไปหาแหล่งน้ำแห่งใหม่  หลังจากพบว่า แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เดิมเริ่มแห้งขอด  ซึ่งจากภัยแล้งที่ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น   ทำให้การเสาะหาแหล่งน้ำสำหรับเป็ดไล่ทุ่งทำได้ยากขึ้นทุกที  แต่จำเป็นต้องทำ  เพราะเป็ดในฝูงอยู่ในช่วงโตเต็มวัย ใกล้จะออกไข่ให้ผลผลิตแล้ว จะปล่อยให้เป็ดขาดน้ำไม่ได้


            โดยนายเคน อินทสิน อายุ 72 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งชาวอำเภอพิมาย บอกว่า  ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วและส่อเค้าว่าจะรุนแรงกว่าทุกปี  แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับเลี้ยงเป็ดเริ่มแห้งขอดจนหมด  จำเป็นต้องปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติเท่าที่มีน้ำ  นอกจากนี้ ภัยแล้งยังส่งผลทำให้เป็ดเริ่มขาดแคลนแหล่งอาหาร เป็ดจึงออกไข่น้อย  ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งหลายรายในอำเภอพิมาย

 


ทำมาหากิน