ตรวจสกัดโรคไข้มาลาเรียชายแดนช่องสะงำ

5 เม.ย. 2562 01:05 น.
ศรีสะเกษ - มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่าย โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องสะงำ ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำลังสุรนารี ปกครองอำเภอภูสิงห์ กองกำลังทหารฝ่ายประเทศกัมพูชา ร่วมกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยการสนับสนุนของกองทุนโลก

 

             วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ ด่านชายแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธนยศ พรมด้าว ผู้อำนวยการมูลินิธิรักษ์ไทยภาคอีสาน ร่วมกับ แพทย์-พยาบาลจากโรงพยาบาลภูสิงห์ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องสะงำ ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำลังสุรนารี ปกครองอำเภอภูสิงห์ กองกำลังทหารฝ่ายประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่จาก CSO Platform – American Refugee Committee ร่วมกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยการสนับสนุนของกองทุนโลก ( Regional Artemisinin Initiative to Elimination RA12E ) เพื่อร่วมศึกษาสถานการณ์ สะท้อนบทบาทในการทำงานของหน่วยงานภาคประชาสังคม ในการจำกัดโรคไข้มาลาเรียให้พื้นที่ป่า พื้นที่ชายแดนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้มาลาเรียสูง และขยายผลการทำงานชุมชน สู่การกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดสิ้นไป

 

        จากประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งขณะนี้พบว่าในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้มาลาเรียในอันตรายที่สูง ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้เข้ามายังพื้นที่เสี่ยง และได้ทำการร่วมประชุมหารือ วางแผน ออกมาตรการในการเฝ้าติดตาม ระวังการแพร่ระบาด สกัดเชื้อไข้มาลาเรียให้หมดไปจากพื้นที่ชายแดน และประเทศไทย

 

 

 

           นายธนยศ พรมด้าว ผู้อำนวยการมูลินิธิรักษ์ไทยภาคอีสาน กล่าวว่า ประเทศไทยได้ตั้งเป้าในการกำจัดเชื้อไข่มาลาเรียให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2567 ซึ่งในส่วนของภาคประชาสังคม หรือ CSO มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้เข้าร่วมทำงานเพื่อให้เชื้อไข้มาลาเรียหมดไปในพื้นที่ที่การแพร่ระบาด ในส่วนพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะพื้นที่แถบชายแดนพบว่ามีการแพร่ะบาดในอัตราที่สูงอยู่ มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้รณรงค์ให้ความรู้ ทั้งชาวไทย และชาวกัมพูชา ชาวต่างประเทศที่มีการข้ามพรมแดนไปมา แจกอุปกรณ์ในการป้องกันให้กับประชาชนทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะมีทั้งมุ้ง หรือมุ้งคลุมเปลชุบน้ำยา ที่ใช้ในแปลงสวนยางพาราที่มักจะพบยุงที่เป็นพาหะอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมกับการตรวจค้นหาผู้ป่วย ผู้ที่อาจจะติดเชื้อ เจาะเลือดค้นหา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยเน้นไปยังประชากรที่มีการทำงานในพื้นที่ป่า ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนหาของป่ามาขาย คนงานในแปลงสวนยาง แรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในแถบชายแดน สัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมที่อาจจะเสี่ยง ก่อนนำไปสู่การเจาะเลือดหาเชื้อ และหากพบก็จะส่งรักษาทันที

 

 

          ส่วน นางน้ำฝน บัวศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า รพ.ภูสิงห์ จะส่งหน่วยแพทย์ - พยาบาล ออกมาตรวจคัดกรอกและให้การรักษาเบื้องต้นยังจุดผ่านแดนช่องสะงำ ซึ่งเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไข้มาลาเรีย หากพบเราก็จะรายงานไปยังศูนย์ควบคุมโรค เพื่อให้ได้มีการรับรู้สถานการณ์โรค เพื่อนำไปสู่การควบคุมโรค และหากเป็นชาวกัมพูชา เราจะรายงานไปยังศูนย์ประเทศกัมพูชา ที่เปิดศูนย์ไว้แล้ว โดยทั้งสองประเทศเราได้ทำ MOU ทางการแพทย์ส่งต่อผู้ป่วยเอาไว้แล้ว แต่หากเป็นคนไทยเราจะส่งต่อไปยัง รพ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็น รพ.ศูนย์มารับตัวไปรักษาทันทีเช่นกัน ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 มีการแพร่ระบาดแล้ว 6 ราย เดือนกุมภาพันธ์ เราพบ 1 ราย และเดือนมีนาคม 1 ราย และเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ คาดการณ์น่าจะมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะจะมีปริมาณน้ำฝนตกมาก เหมาะแก่การแพร่ระบาดของพาหะ หรือยุง โดยหลังจากที่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย จะมีระยะพักตัว 10 -14 วัน ก็จะแสดงอาการป่วยให้เห็น ซึ่งตอนนี้กำลังเฝ้าระวังอยู่เช่นกัน

 

 

ภาคประชาสังคม