กกต.สั่ง นับคะแนนใหม่ 2 หน่วย - จัดเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย

4 เม.ย. 2562 12:29 น.
กรุงเทพมหานคร - กกต.สั่ง นับคะแนนใหม่ 2 หน่วย พร้อมมีมติให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่อีก 6 หน่วยใน 5 จังหวัด ระบุ มี ลำปาง ยโสธร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก กรุงเทพฯ

             วันที่ 4 เมษายน 2562 - ผู้สื่อข่าวประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลิอกตั้ง  รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วยในจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากผลการนับคะแนน ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562  คือหน่วยเลิอกตั้งที่  1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง และหน่วยเลิอกตั้งที่ 5  หมู่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง 

      

         มติ กกต. ยังสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย จังหวัดลำปาง เขต 4  (2หน่วย) /จังหวัดยโสธร เขต 2 (1 หน่วย) / จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 (1 หน่วย) / /จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 (1 หน่วย) /กรุงเทพมหานคร เขต 13 (1 หน่วย ) จากกรณีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 

 

       โดย กกต. ระบุว่า การเลือกตั้งใหม่ จะต้องรีบดำเนินการ เนื่องจากต้องประกาศผลการเลือกตั้งก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  สำหรับการนับคำแนนใหม่ กกต. ระบุว่า  เป็นรายงานของคณะกรรรมการเขตนั้นๆ แจ้งมาว่า การมาแสดงตนใช้สิทธิ์ บัตรที่ใช้ไปปละผลรวมคะแนนไม่ตรงกัน   ดังนั้นกรรมการเขตจึงมีดุลพินิจให้มีการนับคะแนนใหม่

 

      

 

 

 

 

 

 

การเมือง