ทต.พิมาย โคราช ไม่หวั่นแล้ง จัดสงกรานต์ ก๊ะพิมาย 62

4 เม.ย. 2562 15:30 น.
นครราชสีมา - เทศบาลตำบลพิมาย โคราช ไม่หวั่นภัยแล้ง สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว เชิญชวนมาเล่นสงกรานต์ "สุขกาย เย็นใน ปีใหม่ไทย สงกรานต์ก๊ะพิมาย 62" มั่นใจไม่ขาดน้ำแน่นอน

 

         นครราชสีมา-วันนี้ (4 เมษายน 2562 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ได้ประสบปัญหาภัยแล้งคุกคามอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ตั้งแต่ปัญหาฝนทิ้งช่วงเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงฤดูแล้งในปัจจุบัน  ทำให้หลายพื้นที่ประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนประหยัดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้  เนื่องจากเกรงว่า อาจจะทำให้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

 

         แต่สำหรับอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จากการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำกักเก็บที่เขื่อนพิมาย พบว่า ปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับใช้อุปโภคบริโภค เนื่องจากก่อนหน้านี้โครงการชลประทานส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง  ทำให้ในปีนี้มีน้ำคงเหลือเก็บกักอยู่เป็นจำนวนมาก  

 

          นอกจากนี้  ที่อำเภอพิมายยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือแม่น้ำมูล และลำน้ำจักราช ที่ไหลมารวมกันในพื้นที่ด้วย จึงไม่ค่อยประสบปัญหาภัยแล้งเท่าที่ควร และทำให้อำเภอพิมายเป็นพื้นที่เดียวในโซนทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา  ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วง

 

         ส่วนเทศกาลวันสงกรานต์ในปีนี้ เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดให้มีการจัดงาน”สุขกาย เย็นใน ปี๋ใหม่ไทย สงกรานต์ก๊ะพิมาย 62” เปิดถนนคนเดินให้เล่นน้ำสงกรานต์กันที่บริเวณถนนหน้าปราสาทหินพิมายและบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย  ยาวต่อเนื่องไปบนถนนท่าสงกรานต์และไปสิ้นสุดที่อุทยานไทรงาม ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอพิมาย จึงอยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่า ถ้ามาเที่ยวที่อำเภอพิมายในปีนี้ จะไม่ขาดแคลนน้ำสำหรับเล่นสงกรานต์อย่างแน่นอน