อบจ.โคราช ติวเข้มนวดตอกเส้นภูมิปัญญาพื้นบ้าน

3 เม.ย. 2562 16:48 น.
นครราชสีมา - อบจ.โคราช สร้างอาชีพให้นักเรียนในสังกัด เรียนรู้การนวดตอกเส้น มีรายแบ่งเบาภาระครอบครัว เผยอาชีพนวดแผนไทย เป็นศาสตร์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมา จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ เสริมทักษะ เทคนิควิธีการนวดตอกเส้น พัฒนาศักยภาพและนำไปสู่การยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

 

          ที่โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 เมษายน  2562  ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) นครราชสีมา เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตรให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนมัธยม อบจ.นครราชสีมา จำนวน 46 คน ซึ่งจบการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม รุ่นที่ 1 หลักสูตรการนวดตอกเส้นและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทำความเข้าใจระบบกายวิภาคและเส้นประธานสิบรวมทั้งฝึกปฏิบัติการกดนวดและการตอกเส้นในท่าต่างๆ ซึ่งเป็นศิลปะล้านนาจากนางสาวทรัพย์ลดา  วงษายะ และนางสาวสุมาลี  เรือนแก้ว วิทยากรจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคและวิธีการนวดตอกเส้น ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคทฤษฏีและปฏิบัติรวม 7 วัน

 

 

 

 

 

 

             นางรังสิยา  นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อาชีพนวดแผนไทยสามารถดำเนินการได้ตามลำพัง ตั้งแต่ออกไปรับจ้างนวดตามบ้านหรือเปิดบริการในบ้านพักตนเองรวมทั้งจับกลุ่มให้บริการตามแหล่งชุมชนหรือใกล้สถานที่ท่องเที่ยวและทำงานตามสถานประกอบการหรู ปัจจุบันอาชีพนวดแผนไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการมากทั้งในและต่างประเทศ โดยเติบโตพร้อมๆกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อบจ.นครราชสีมา เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพนวดแผนไทย ซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมา จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ เสริมทักษะ เทคนิควิธีการนวดตอกเส้น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและนำไปสู่การยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทำมาหากิน