รัฐทุ่ม799ล้านบาทสร้างทางลอดเมืองอุบลฯแก้จราจรติดขัด

3 เม.ย. 2562 16:43 น.
อุบลราชธานี - แขวงการทางอุบลฯ 1 ประชุมทำความเข้าใจสื่อมวลชน กระบอกเสียงถึงประชาชน ก่อนลงมือก่อสร้างทางลอด 2 สี่แยกใหญ่เมืองอุบลฯ ระบุ รัฐทุ่ม799ล้านบาทสร้างทางลอดเมืองอุบลฯแก้จราจรติดขัด

 

           วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 นายเอกพงศ์  เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ได้จัดประชุมหารือทำความเข้าใจ และร่วมหาแนวทางกับบรรดาสื่อมวลชนทุกแขนงของ จ.อุบลฯ กว่า 30 คน พร้อมทั้งตัวแทนจาก 9 องค์กรกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมแขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 1 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกี่ยวกับการเตรียมการก่อสร้างทางลอดบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง และทางลอดบริเวณสี่แยกวนารมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองอุบลฯ ในอนาคต

 

            โดยแขวงการทางฯ จะเริ่มทำการก่อสร้างสี่แยกดังกล่าวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มจากการก่อสร้างจากบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้งเป็นอันดับแรก และต่อเนื่องไปสี่แยกวนารมย์ในเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งทั้งสองสี่แยกนี้ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนาน 3 ปี จึงอาจทำให้การจราจรไม่สะดวกในช่วงการก่อสร้าง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมการให้พร้อมเพื่อการระบายรถอย่างรัดกุม ตลอดจนการระบายน้ำซึ่งอาจเกิดจากน้ำน้ำท่วมเนื่องจากน้ำระบายไม่ทันในช่วงฝนตกซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณดังกล่าว  ซึ่งเป็นเรื่องกังวลใจของประชาชนในตัวเมืองที่มักจะประสบปัญหาดังกล่าวอยู่เป็นประจำในช่วงหน้าฝน อันนำมาซึ่งรถติดทุกครั้งที่ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

 

 

           โดย นายเอกพงศ์  เศรษฐมานพ  กล่าวว่า  การมาร่วมประชุมหารือกับคณะสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.อุบลฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่จะได้บอกกล่าวและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองใหญ่ของเมืองอุบลฯ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ก็จะได้ถือโอกาสหารือร่วมกันในแนวทางที่จะทำให้การก่อสร้างลุล่วงโดยมีปัญหาด้านการจราจรที่น้อยที่สุด ซึ่งเบื้องต้นตนขอชี้แจงว่าการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้อนุมัติงบให้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้งและสี่แยกวนารมย์เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ เนื่องจากที่ผ่านมา จ.อุบลฯ เริ่มมีการจราจรที่แออัดและเริ่มมีปัญหารถติดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนมากขึ้น การก่อสร้างดังกล่าวจึงมีความจำเป็นเพื่อลดปัญหารถติดที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นสำนักงบประมาณจึงได้ตั้งงบการก่อสร้างทั้งสองสี่แยกดังกล่าวไว้ที่ 1,200 ล้านบาท

 

             ต่อมาเมื่อมีการสำรวจออกแบบการก่อสร้างทำให้วงเงินการก่อสร้างทั้งสองสี่แยกรวมกันลดเหลือประมาณ 800 ล้านบาทเศษ และเมื่อมีการเปิดประมูลค่าการก่อสร้างจึงลดลงไปเหลือ 799 ล้านบาท ซึ่งตามแผนงานการก่อสร้างจะเริ่มสร้างจากสี่แยกดงอู่ผึ้ง ซึ่งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเส้นจากเซ็นทรัลพลาซ่ามาแม็คโครอุบลฯ ตัดกับถนนแจ้งสนิทที่ออกจากตัวเมืองอุบลฯมุ่งหน้าไป จ.ยโสธร โดยบริเวณดังกล่าวจะมีการวางศิลาฤกษ์ในช่วง วันที่ 20 เมษายน 2562 นี้ หลังจากนั้นจึงจะเริ่มลงมือก่อสร้างในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และทยอยก่อสร้างบริเวณสี่แยกวนารมย์ในลำดับถัดไป ซึ่งทั้งสองแยกจะใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปี จึงจะแล้วเสร็จ ดังนั้นจึงต้องวางแผนทั้งการก่อสร้างและการระบายการจรจารในห้วงที่มีการก่อสร้างอย่างรัดกุม

 

 

                นายเอกพงศ์ กล่าวว่า ปกติการก่อสร้างจะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยจะเริ่มจากการเคลียร์เส้นทางเลี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ก่อน จากนั้นจึงจะเริ่มการก่อสร้างในส่วนอุโมงค์ทางลอดที่สี่แยก ซึ่งโครงการจะสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ผู้ทำการก่อสร้างเท่านั้น หากแต่มีองค์ประกอบหลักอื่นๆ ที่สำคัญดังนี้ 1. การย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างออกจากพื้นที่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้า 2. การย้ายสายโทรศัพท์ ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การโทรศัพท์  3.การย้ายท่อประปา ซึ่งอยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งหากสาธารณูปโภคดังกล่าวสามารถเคลื่อนย้ายออกจากเขตพื้นที่บริเวณก่อสร้างโดยเร็วโอกาสที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนดก็จะมีขึ้นเร็วกว่าที่ตั้งไว้เดิม 3 ปี 

 

              อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาแขวงการทางฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้ทำการประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปแล้วถึงแนวทางที่จะทำให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วและมีปัญหาน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และหน่วยงานของภาครัฐและทางจังหวัด ดังนั้นการร่วมหารือและทำความเข้าใจกับคณะสื่อมวลชนในครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการบอกเล่าและหาทางร่วมกันอีกเวทีหนึ่งซึ่งจะช่วยกันลดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในด้านการใช้เส้นทางเลี่ยงในบริเวณที่มีการก่อสร้าง

 

                ส่วนกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังจากการระบายไม่ทันในช่วงฝนตก เรื่องนี้ได้มีการวางแผนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่อย่างน้อย 5 เครื่อง ติดตั้งไว้บริเวณก่อสร้างเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงทีในช่วงที่มีการก่อสร้างเกิดขึ้น พร้อมหาเส้นทางเบี่ยงน้ำให้ลงสู่ลำน้ำมูลโดยไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ  ซึ่งเบื้องต้นได้วางแผนทั้งเรื่องทางเลี่ยงจุดก่อสร้าง ป้ายบอกทาง และทางเบี่ยงน้ำไว้แล้ว พร้อมกันนี้ยังจะพิจารณาเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อลดปัญหารถติดในช่วงก่อสร้างร่วมกัน ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจเบื้องต้น และร่วมใจกันผ่านปัญหาต่างๆ ไปพร้อมกัน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนั้นจะเป็นโอกาสที่ประชาชนชาว จ.อุบลฯ จะได้มีโอกาสใช้ทางลอดบริเวณสี่แยกทั้งสองแห่งได้อย่างสวยงาม และสามารถสร้างความเจริญให้กับ จ.อุบลฯ ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และสามารถลดปัญหารถติดของเมืองอุบลฯ ได้ในอนาคต

 

เศรษฐกิจภูมิภาค