"มงคลกิตติ์" ออกแถลงการณ์เรียกร้อง"ธนาธร-ปิยบุตร"กลับใจ

3 เม.ย. 2562 12:00 น.
กรุงเทพมหานคร - "มงคลกิตติ์" แกนนำ กลุ่ม 12 พรรคการเมืองเล็ก ออกแถลงการณ์เรียกร้อง"ธนาธร-ปิยบุตร" พรรคอนาคนใหม่กลับใจ ระบุ เรียกร้องให้"ธนาธร"แสดงจุดยืนต่อคนไทยว่าจะจงรักภักดีต่อ 3 สถาบันหลักของชาติ อีกทั้งจะเป็นพรรคการเมืองภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์เป็นพระประมุข แสดงจุดยืนไม่แก้ม.112 หยุดแนวคิดจะปฏิวัติ 2475 ให้สำเร็จ ขอให้กลับมาเป็นพรรคการเมืองที่ต่อสู้กันในสภาฯ

 

         นายมงคลกิตติ์   สุขสินธารานนท์  หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์  และแกนนำกลุ่ม 12 พรรคเล็ก เปิดใจกับ "คมข่าวทั่วไทย ออนไลน์" ว่า วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ พรรคไทยศรีวิไลย์   จะร่วมแถลงการณ์เรียกร้อง  ให้นายธนาธร  จึงรุ่งเรื่องกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนายปิยบุตร  แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กลับใจเลิกถล่ำลึกถึงแนวคิดต้องการจะล้อมม.112 รวมถึงแนวคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยด้วยการปฏิวัติ 2475 ให้สำเร้จ

 

                                    นายมงคลกิตติ์   สุขสินธารานนท์ 

             
      ทั้งนี้ พระมหากษัตริย์ไทย ก่อนปี พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาแต่ตั้งเดิม หลังจากคณะราษฏรได้กระทำการปฏิวัติ พระมหากษัตริย์ ในรัชกาลที่ 7 นั้น ทรงมอบอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (อังกฤษ: democratic form of government with the King as Head of State) ให้ปวงชนชาวไทย ให้ใช้อำนาจผ่าน 3 อำนาจ คือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ พระมหากษัตริย์ยังทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ(The King as Head of State) 

 

         ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเฉยๆที่อนุญาตให้มีระบอบกษัตริย์** ข้อมูลนั้นมาจากตำราเรียนของฝรั่งเศส ฉบับ นโปเลียน 
 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย มีมาอย่างยาวนาน อาทิ ราชอาณาจักรสุโขทัย(พ.ศ.1792-1981) มีพระมหากษัตริย์ 9 พระองค์  ราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา(พ.ศ.1982-2310) มีพระมหากษัตริย์ 33 พระองค์     ราชอาณาจักรธนบุรี(พ.ศ.2310-2325) มีพระมหากษัตริย์ 1 พระองค์

 

        จวบจน  อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และ ราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2325-ปัจจุบัน) มีพระมหากษัตริย์ 10 พระองค์ มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า 770 ปี  อาทิ   พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงกู้กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 และ ประกาศอิสรภาพ จาก ราชอาณาจักรพุกาม เมื่อ พ.ศ.2126 ไม่เป็นเมืองขึ้นอีกต่อไป จวบจนกระทำยุทธหัตถี ชนะ  พระมหาอุปราชาแห่งราชอาณาจักรพุกาม เมื่อ พ.ศ.2135 อีกทั้งทรงขยายราชอาณาจักรไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล

 

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงกู้กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2310 จากราชอาณาจักรพุกาม ได้สำเร็จ อีกทั้งขยายพระราชอาณาจักรไปกว่า 1.2 ล้านตารางกิโลเมตร  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างคุณูปการณ์ต่อราชอาณาจักรไทย อาทิ ปกป้องราชอาณาจักรไทยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฟรั่งเศส ทรงเสียพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า 3 ล้านฟรังก์ ที่เก็บมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งทรงปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย ทรงประกาศเลิกทาส พระราชกรณียกิจ อื่นๆอีกมากมาย

 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงราชยาวนานถึง 70 ปี ทรงพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยกว่า 4,000 โครงการ ทรงเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วทั้งราชอาณาจักรไทย ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ


          ดังนั้น จึงเรียกร้องไปยัง แกนนำพรรคอนาคตใหม่ ดังนี้ 1.ขอให้ คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ - รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล แห่งพรรคอนาคตใหม่  แสดงจุดยืนต่อพี่น้องประชาชนไทย 69.04 ล้านคน ว่า จะจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และที่สำคัญที่สุด จะต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะเป็นพรรคการเมืองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง  

                                  
            2.ขอให้พรรคอนาคตใหม่ แสดงจุดยืนว่าจะไม่แก้ไขประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 112 โดยเด็ดขาด เพราะเป็นเรื่องระเอียดอ่อน เพราะเป็นกฎหมายเพียงข้อเดียวที่เอาไว้ปกป้องพระบรมเดชานุภาพ ไม่ให้ใครมาก้าวล่วง  3.ขอให้ คุณปิยบุตร แสงกนกกุล สัญญาว่า จะไม่แสดงข้อคิดเห็นในที่สาธารณะ หรือ ที่ใดๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของคนไทยทั้งชาติ หรือ ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 

 

           4.ขอให้ คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หยุดการกระทำ หยุดความคิด หยุดร่วมมือกับนักโทษหนีคดี หยุดความคิดที่จะใช้อำนาจทางนิติบัญญัติแก้ไขคดีความที่ศาลฏีกาได้ตัดสินไปแล้ว  และ จะไม่แสดงข้อคิดเห็นในที่สาธารณะ  ที่จะปฏิบัติตามภารกิจของคณะราษฏร ที่กระทำการปฏิวัติ เมื่อ พ.ศ.2475 ให้สำเร็จ เพราะจะทำให้ประชาชนชาวไทยสับสนและเป็นกังวลอย่างยิ่ง

 

การเมือง