ปภ.ชลประทาน นำรถแบคโฮขุดลำห้วยพะเนียง ดึงน้ำดิบผลิตประปา

3 เม.ย. 2562 13:14 น.
หนองบัวลำภู - พ่อเมืองหนองบัวลำภู ลุยตรวจติดตาม ปภ.ชลประทานนำรถแบคโฮขุดลอกลำห้วยพะเนียง ก่อนหมดน้ำดิบผลิตประปาให้เทศบาลตำบลหัวนา แก้ปัญหาภัยแล้งเชื่อน้ำดื่มเพียงพอ แต่น้ำการเกษตรยังน่าเป็นห่วง

 

          นายหาชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจดูการขุดลอกลำพะเนียง แก้ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณเหนือประตูระบายน้ำกรมชลประทาน ของลำน้ำพะเนียง ที่บ้านหัวนา โดยเทศบาลตำบลหัวนา ได้นำน้ำดิบจากแหล่งน้ำดังกล่าวไปใช้ในการผลิตน้ำประปา แต่เนื่องจากสภาพลำน้ำตื้นเขินทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักเหลือน้อยคาดว่าจะใช้ได้ไม่เกิน 20 วัน ทางจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

 

            และ โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการนำรถแบคโฮ มาทำการขุดคุ้งน้ำและพื้นดินที่ตื้นเขินให้สามารถรับน้ำได้เพิ่มเติม สำหรับเทศบาลตำบลหัวนา ได้อาศัยน้ำลำพะเนียง เพื่อการผลิตน้ำประปาและการเกษตรให้กับชุมชนในเขตเทศบาล 5 ชุมชน พื้นที่ 2,000 ไร่ ใช้น้ำผลิตประปา จากการที่ทางเทศบาลตำบลหัวนา ได้ทำการสำรวจปริมาณน้ำในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2562 พบว่ามีปริมาณน้ำลำน้ำพะเนียง ที่ประตูระบายน้ำ ซึ่งปกติจะบรรจุได้ 1,000,000 ลบ.ม. แต่ในขณะนี้มี ประมาณ 360,000 ลบ.ม. บริเวณ ส่วนบริเวณโรงสูบน้ำประปา เหลือประมาณ 20,000 ลบ.ม. คาดว่าจะสามารถใช้ได้ ประมาณ 20 วัน

 

            เนื่องจากมีตะกอนดินทับถมกั้นทางไหลของน้ำที่จะเข้าสู่โรงสูบน้ำ คาดว่าจะใช้ได้ประมาณ 60 วัน โดยมี นายวิชัย จาตุรงค์กร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวให้กับพื้นที่ของจังหวัดหองบัวลำภู ด้วยการสร้างประตูระบายน้ำ ตามจุดต่างๆ ของลำน้ำพะเนียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู

 

           นอกจากนั้น ยัง นายประสิทธิ์ ไชยเวช ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมควร นิลนามะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวนา และนายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมให้ข้อมูลปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ส่วนการเตรียมการแก้ปัญหาในอีกส่วนหนึ่ง ทางเทศบาลได้มีการเตรียมบ่อน้ำบาดาล ที่พร้อมใช้งานผลิตน้ำประปา 7 บ่อ และแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณกุดตาแมว มีปริมาณน้ำ 30,000 ลบ.ม.คาดว่าจะใช้ได้ประมาณ 90 วัน

 

        ทางด้าน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จากสภาพปัญหาภัยแล้งของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยรวมแล้วปัญหาในเรื่องของน้ำบริโภคนั้นยังไม่น่าเป็นห่วง คาดว่าจะเพียงพอต่อ โดยเฉพาะน้ำประปาภูมิภาค ในพื้นที่ของอำเภอเมือง ศรีบุญเรือง โนนสังและนากลาง 4 จุดนี้ นั้นน้ำที่มีอยู่ในความดูแลของเราทั้ง การประปาส่วนภูมิภาค อยู่ในกรมชลประทานมีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอ จนถึงเริ่มต้นฤดูฝนเพียงพออยู่ได้ไปได้เพียงพอ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้เป็น น้ำอุปโภคน้ำเพื่อการเกษตรเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ได้ให้ทางอำเภอต่างๆ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป

 

        นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยังกล่าวว่า วันนี้มาดูในพื้นที่จริง วันนี้เทศบาลเขามีการแก้ปัญหาอยู่แล้ว เพียงแต่สภาพลำน้ำที่ผ่านมาจากอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ในลำน้ำมีตะกอนดินทับถม จำเป็นจะต้องขุดขยายและความลึกให้มากขึ้น อย่างน้อยให้พื้นตรงนี้ ตำบลหัวนา มีพื้นที่รับน้ำได้มากกว่านี้หากมันแล้งยาวกว่านี้ก็จะได้มีน้ำเพียงพอ และยังทราบจากทางเทศบาลตำบลหัวนา ว่า หากเราเตรียมระดับน้ำตรงนี้ไว้ได้มากเท่าไรก็จะส่งผลต่อระดับน้ำใต้ดินที่ เราทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยที่ใช้น้ำจากใต้ดินไม่ให้มีสารเคมี บริเวณที่ นายกรัฐมนตรีเคยมาดู ให้มีประมาณน้ำเพียงพอเช่นกัน นี่คือมาตรการในส่วนพื้นที่ของตำบลหัวนา ส่วนลำน้ำพะเนียง ตลอดสายน้ำประมาณ 200 กิโลเมตร จะมีประตูน้ำในพื้นที่ 5 ประตู เฉลี่ยแล้วประตูหนึ่งก็สามารถเก็บกักน้ำได้ยาวประมาณ 40 กิโลเมตร จากต้นน้ำ ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วก็หลายประตู

 

           และถ้าเสร็จสมบูรณ์ทุกประตู คาดว่าปี 2555-2556 ปัญหาเรื่องน้ำของเราน่าจะหมดไป สำหรับความเป็นห่วงในเรื่องของน้ำทำการเกษตรที่เป็นห่วงระยะยาว ในเบื้องต้นให้ ปภ.จังหวัด ประสานกับทางนายอำเภอให้มีการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาไว้เตรียมแก้ปัญหา เรามานึกเอาเองไม่ได้แล้วว่า จุดนั้นน่าจะแล้งจุดนี้น่าจะแล้ง ต่อไปนี้จะต้องบริหารข้อมูล ว่าจุดนั้นแล้ง จุดนี้ไม่แล้ง นายอำเภอต้องปักหมุดให้ได้ ว่าสีเขียวไม่ได้รับผลกระทบ ปักหมุดลงไปเลยมีหมู่บ้านไหนบ้าง น้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตรเป็นอย่างไร น้ำบริโภคเป็นอย่างไร สีเหลืองมีโอกาสมีแนวโน้มอาจมีปัญหาเรื่องภัยแล้ง ได้รับผลกระทบ ว่ามีหมู่บ้านไหนบ้าง ตำบลไหน ประชากรเท่าไร สุดท้ายเป็นพื้นที่สีแดงเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้ครบถ้วน พื้นที่หมู่บ้านตำบล พื้นที่การเกษตร ประชากร สัตว์เลี้ยง อะไรต่างๆ เหล่านี้รายละเอียดต่างๆต้องมีให้ครบ เป็นเลเยอร์ให้หมดเลย เราต้องเอาข้อมูลดิบมาไว้ก่อน ส่วนข้อมูลระบบดิจิตอล ค่อยทำ ต่อไป

 

เศรษฐกิจภูมิภาค