อุทยานฯทับลาน สร้างฝายกลางผืนป่า เป็นแหล่งน้ำหน้าแล้ง

1 เม.ย. 2562 17:35 น.
นครราชสีมา- เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ร่วมกันประชาชนจิตอาสาสร้างฝายกลางผืนป่า เป็นแหล่งน้ำให้คนและสัตว์ป่า ได้ดื่มกินช่วงหน้าแล้ง

 

              นครราชสีมา-วันนี้(1 เม.ย. 2562) นายสมศักดิ์ กาญจนะคช หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3  ชุดลาดตระเวน กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา จากหน่วยงานเอกชน จำนวนกว่า 60 คน ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยคลองน้ำมัน หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ ทล.01(คลองน้ำมัน) ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างความตระหนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างแหล่งกักเก็บชะลอน้ำ  และดักตะกอน เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสร้างความชุมชื้นให้กับผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน

             ซึ่งถือเป็นป่าต้นน้ำมูลและสายน้ำหลักๆของประเทศไทย ที่มีต้นน้ำลำธารไหลตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า ที่กำลังขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งนี้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมสร้างฝายกลางผืนป่าในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานและสถานการณ์สัตว์ป่าในพื้นที่ให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป