ราชภัฏอุตรดิตถ์สอนฟรี "เยาวชนไทย หัวใจโขน"

1 เม.ย. 2562 09:55 น.
อุตรดิตถ์ - ปิดภาคเรียนฤดูร้อน เด็กเยาวชนแห่เรียนโขน ซึ่ง ราชภัฏอุตรดิตถ์จัดสอนฟรี ตามโครงการเยาวชนไทย หัวใจโขน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นมรดกโลก

              วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เด็กและเยาวชนตัวน้อย กว่า 100 คน ต่างตื่นเต้น และตั้งใจเรียนรู้ วรรณคดีไทย เรื่อง รามเกียรติ์ จาก ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ก่อนจะรับการถ่ายทอดวิชาด้านการแสดงโขน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นมรดกโลก

 

 

                ทั้งนี้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการเด็กไทยหัวใจโขน ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "นาฏยรื่นรมย์ ชื่นชมไทย" ขึ้น โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษาของ จ.อุตรดิตถ์ ที่สนใจ และใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ พร้อมเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ห่างไกลหรือต่างจังหวัด ได้เรียนรู้การแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย โดยการถ่ายทอดจาก ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง และผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ จำนวน 5 ท่าน มาถ่ายทอดวิชาด้านการแสดงโขนให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องจากการแสดงโขนของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงควรถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ และสืบทอด ไม่ให้ถูกลืม หรือสูญหายไป

 

 

                 บรรยากาศเด็กๆต่างตั้งใจซ้อมรำโขนตามบทบาทที่ได้รับในเรื่องรามเกียรติ์ และมีความสุข ซึ่งผู้สอนได้ปรับรูปแบบให้เป็นนาฏศิลป์ไทย 4.0 เพิ่มความน่าสนใจ เข้ายุคสมัย ไม่น่าเบื่อเชื่อมโยงกับเรื่องการในยุคปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่านาฏศิลป์ไทยไม่ใช่เรื่องล้าหลัง ได้มีเรียนรู้ การฝึกซ้อม และให้ เด็กและเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 100 ชีวิต ร่วมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ตอน "สีดาหาย ถวายพล ยกรบ" ให้ผู้ปกครอง ผู้สนใจได้ชม แบบสมจริงทั้งชุดและการแสดงด้วย จะทำให้เด็กๆ ภาคภูมิใจในวรรณคดีและศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ นาฏศิลป์ จะทำให้เด็กอ่อนโยน มีความสามัคคี และมีวินัยอีกด้วย

คนดี คนเด่น