โคราชภัยแล้งลุกลาม ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

30 มี.ค. 2562 16:55 น.
นครราชสีมา- โคราชภัยแล้งลุกลาม ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงดสูบน้ำชั่วคราว การแก้ปัญหาระยะยาวได้ให้คำแนะนำให้ ทต.ตลาด จัดสรรงบขุดลอกและพัฒนาคลองน้ำให้เป็นฝายเก็บกักน้ำดิบถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 

 

            ที่คลองชลประทาน บ้านตลาด หมู่ 3 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 มีนาคม 2562 นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการประตูระบายน้ำ (ปตร.) จอหอ เดินทางมาตรวจสถานการณ์น้ำดิบในลำน้ำสาขาลำบริบูรณ์ บริเวณแหล่งกักเก็บน้ำของการประปาเทศบาลตำบล (ทต.) ตลาด อ.เมือง ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำธรรมชาติของลำตะคองช่วงตอนล่างก่อนไหลลงแม่น้ำมูลที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โดยมีนายดวน  ฤทธิ์จอหอ นายก ทต.ตลาด และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประปาหมู่บ้านรวมทั้งชาวบ้านได้นัดรวมตัวเพื่อชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค    

 

 

           นายดวน ฯ นายก ทต.ตลาด ฯ เปิดเผยว่า น้ำดิบในคลองชลประทาน ซึ่งใช้ผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านหมู่ 1,2,3 ต.ตลาด โดยมีจำนวนผู้ใช้น้ำประมาณ 2 พันคน มีปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจนเห็นสันดอนหรือเนินดินโผล่ขึ้นหลายจุด แม้นได้นำกระสอบทรายมากั้นสร้างเป็นฝายกักเก็บน้ำ แต่สภาพอากาศร้อนอบอ้าวและจำนวนผู้ใช้น้ำ ส่วนหนึ่งเป็นผู้พักอาศัยในโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฝนทิ้งช่วง หากไม่มีน้ำดิบเติมเข้ามาคาดไม่เกิน 5 วัน ต้องหยุดผลิตน้ำประปาอย่างแน่นอน

 

 

          ด้านนายชยุธพงศ์  ผอ.โครงการ ฯ กล่าวว่า การบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำจากลำบริบูรณ์ จาก ปตร.โพธิ์เตี้ย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง อุปสรรคสำคัญหากชาวบ้านและการประปาท้องถิ่นที่อยู่ช่วงต้นน้ำ เห็นปริมาณน้ำในคลองสาธารณะเพิ่มขึ้นก็สูบน้ำขึ้นไปกักเก็บให้มากที่สุด ส่งผลให้น้ำดิบที่ไหลมาตามเส้นทางมีปริมาณน้อยลง

 

           นายชยุธพงศ์  กล่าวอีกว่า นอกจากการเพิ่มปริมาณน้ำดิบจะต้องลงพื้นที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงดสูบน้ำชั่วคราว การแก้ปัญหาระยะยาวได้ให้คำแนะนำให้ ทต.ตลาด จัดสรรงบขุดลอกและพัฒนาคลองน้ำให้เป็นฝายเก็บกักน้ำดิบถูกต้องตามหลักวิชาการ