นศ.15 สถาบันสุดเจ๋ง ประลองไอเดียออกแแบบหุ่นคัดแยกลำเลียงเมล็ดพันธุ์

28 มี.ค. 2562 17:15 น.
นครราชสีมา - นักศึกษา 15 สถาบันสุดเจ๋ง ประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตร สู่เวทีประลองไอเดียการออกแบบหุ่นลำเลียงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ก่อนต่อยอดสร้างหุ่นต้นแบบสำหรับใช้งานจริง

               นครราชสีมา-วันนี้ (28 มีนาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรยุงศักดิ์  จุลยุเสน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า  การแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3  ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมีรองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.  กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. มาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้      เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562   ที่สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มทส. กับ 15 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศที่มีการเรียนการสอนสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ได้ร่วมกันจัดขึ้น

 

 

               โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักประยุกต์ และนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ออกแบบระบบทางวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาจากโจทย์และเงื่อนไขที่กำหนด  ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางวิศวกรรมเกษตรในภาคปฏิบัติ  รู้จักประยุกต์และนำความรู้จากหลากหลายสาขามาประกอบกัน  อาทิ  หลักวิชากลศาสตร์ ,ระบบพลศาสตร์ของวัตถุ/ของไหล ,การออกแบบกลไกและชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล  เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามรูปแบบที่กำหนด รวมถึง สามารถขนถ่าย-ลำเลียงวัสดุเกษตรที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

                 ซึ่งการแข่งขันทักษะวิศวกรรมเกษตร ได้ออกแบบโจทย์โดยจำลองการขนถ่ายเมล็ดพืชจำลองและการขนถ่ายเมล็ดพืชจำลองกับคัดแยกสิ่งเจือปนที่มีขนาดแตกต่างกัน  ให้นักศึกษาทั้ง  18 ทีม รวมกว่า 500 คน จาก 15 สถาบัน ได้โชว์ศักยภาพกันอย่างเต็มที่ และระดมความคิดช่วยกันแก้ไขปัญหา   ซึ่งแต่ละทีมได้ออกแบบหุ่นลำเลียงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ และประมวลองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วงชิงความเป็นสุดยอดหุ่นลำเลียงคัดแยกเมล็ดพันธุ์  สำหรับต่อยอดสร้างเป็นโมเดลต้นแบบฯ ขยายผลไว้ใช้ปฏิบัติงานในภาคการเกษตรได้จริงต่อไป 

 

 

 

เกษตร