นายกเหล่ากาชาดฯ มอบรางวัลแก่ผู้ประสบภัยและ อปพร.ดีเด่น

27 มี.ค. 2562 01:00 น.
จ.เลย -อำเภอวังสะพุง พร้อมเหล่ากาชาด เยี่ยมและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากบ้านเรือนถูกไฟไหม้ มอบรางวัล อปพร.ดีเด่น ในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 

         เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 มี.ค.  2562   นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ได้ปฎิบัติภารกิจ ให้การต้อนรับนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ นายสำราญ เลิศสะพุง นางราตรี เลิศสะพุง และบุตรสาวนางสาวสุพัตรา เลิศสะพุง อยู่บ้านเลขที่ 115 ม.7 บ.นาอีเลิศ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากเพลิงไหม้บ้านเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

 

           จากนั้น  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 “เลย 2 เกมส์”ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่ว่า”เลยขยับเท่ากับแสน” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0) เลยเมืองแห่งสุขภาวะ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย และ .เป็นประธานพิธีวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี

 

             ซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องได้จัดพิธีอ่านสารของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) รัฐมนตรีว่าการกนะทรวงมหาดไทย

 

            นอกจากนั้นได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น(อพปร.ดีเด่น) ในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ด้วยจิตอาสา มีการสวนสนามของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และได้มีการฝึกและสาธิตการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติต่อไป ซึ่งมี ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง ท้องถิ่นอำเภอ กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดงานดังกล่าว ณ ลานสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย