ถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร-อุตฯ

26 มี.ค. 2562 14:23 น.
นครราชสีมา - โคราชจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย ระบุวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเกษตรกรอย่างแท้จริงและต้องเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในด้านการผลิตและการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการในองค์กรอย่างยั่งยืน

 

 

            ที่โรงแรมโคราชโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 มีนาคม  2562 นายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายดำรงฤทธิ์  หลอดคำ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาชาวบ้านหลักวิชาการ นวัตกรรมใหม่ในยุคดิจิทัล กิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพองค์กร สถาบันเกษตรกร

 

            โดยมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา จำนวน250 คน ร่วมเวทีการถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มต้นแบบและกลุ่มรุ่นใหม่และสร้างการรับรู้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) วิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเกษตรกรอย่างแท้จริงและต้องเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในด้านการผลิตและการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการในองค์กรอย่างยั่งยืน  

 

เกษตร