ร้อนๆตรวจผลคะแนนล่าสุดผู้ชนะส.ส.ชัยภูมิ6ที่นั่ง รวมทั้งผู้สมัครทั้งจังหวัด(ละเอียด)!

26 มี.ค. 2562 13:15 น.
ชัยภูมิ - ล่าสุดสดๆร้อนๆ กกต.แจ้งผลคะแนนโดยละเอียดครบ 100 % ทั้งจังหวัดของจ.ชัยภูมิ ( ระหว่าง 24- ล่าสุดผลดังนี้ของวันที่ 26 มี.ค.62 )

ตรวจผลคะแนนล่าสุดผู้ชนะส.ส.ชัยภูมิ6ที่นั่งพร้อมคะแนนละเอียดผู้สมัครทั้งจังหวัด!

ตรวจผลคะแนนล่าสุดผู้ชนะส.ส.ชัยภูมิ6ที่นั่งพร้อมคะแนนละเอียดผู้สมัครทั้งจังหวัด!

ตรวจผลคะแนนล่าสุดผู้ชนะส.ส.ชัยภูมิ6ที่นั่งพร้อมคะแนนละเอียดผู้สมัครทั้งจังหวัด!