การแข่งขันเซปักตะกร้ออุบลไทยแลนด์โอเพ่นประจำปี2562

26 มี.ค. 2562 14:15 น.
อุบลราชธานี -พลโทมนัส หนูวัฒนา แถลงข่าวการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้ออุบลไทยแลนด์โอเพ่นประจำปี2562 ตามโครงการอุบลราชธานีเมืองหลวงแห่งกีฬาตะกร้อ กำหนดจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อระหว่าง1-10 เมษายน 2562 ที่ลานเสาเฉลียง(ดอกเห็ด)ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ อ.เมือง อุบลฯ เพื่อเป็นการประกาศศักดา ว่าอุบลฯเป็นเมืองหลวง แข่งกีฬาตะกร้อ และเตรียมเชิญนักตระกร้อระดับชาติและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขัน

                เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  พลโทมนัส หนูวัฒนา พร้อมด้วย พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร อดีต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น รองผอ.รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  และนายกิตติพันธุ์ โรจนกิจ ผู้อำนวยการบริหารศูนย์การค้าอุบลสแควร์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้ออุบลไทยแลนด์โอเพ่นประจำปี2562 ตามโครงการอุบลราชธานีเมืองหลวงแห่งกีฬาตะกร้อ ซึ่งจะจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2562 ที่ลานเสาเฉลียง(ดอกเห็ด)ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ อ.เมืองอุบลราชธานี

               พลโทมนัส หนูวัฒนา  กล่าวว่าในการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้ออุบลไทยแลนด์โอเพ่นประจำปี2562 ตามโครงการอุบลราชธานีเมืองหลวงแห่งกีฬาตะกร้อ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การเป็นเมืองแห่งกีฬาตะกร้อของจังหวัดอุบลราชธานี ให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูกีฬาตระกร้อทั้งในระดับเยาวชนและประชาชนของชาวอุบลราชธานีให้มีการสื่อสารจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความสมัครสมานสามัคคีห่างไกลยาเสพติด เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวและกีฬาตะกร้อของจังหวัดอุบลราชธานี

 

               โดยจัดการแข่งขันใน 2 ประเภท ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีกีฬาตะกร้อเยาวชนอุบลไทยแลนด์โอเพ่นดำเนินการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายนของทุกปีรวมระยะเวลาการแข่งขัน 5 วัน ประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดฝีมือ กีฬาตะกร้ออุบลไทยแลนด์โอเพ่นดำเนินการจัดแข่งขัน 5 วันระหว่างวันที่ 6-10 เมษายนของทุกปีรวมระยะเวลาการแข่งขัน 5 วัน และเป้าหมาย การจัดการแข่งขัน กีฬาตะกร้อในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศศักดา ว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองหลวง แข่งกีฬาตะกร้อ และจะมีการเชิญนักตระกร้อระดับประเทศและต่างประเทศมาทำการแข่งขันเพื่อให้เยาวชนและประชาชน ทั่วไปตื่นตัวในกีฬาตะกร้อ

กีฬา