มน.จัดอบรมประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว ถ่ายทอดศิลปะช่างสิบหมู่

23 มี.ค. 2562 14:00 น.
พิษณุโลก - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร ร่วม กับอพท. จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว ขึ้นตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นสินค้าต้นแบบ ถ่ายทอดศิลปะชั้นสูง ช่างสิบหมู่ ในรูปแบบของที่ระลึก

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว ขึ้นตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นสินค้าต้นแบบ มีวิทยากรคือ นายพิทักษ์พงษ์ จุมปา เจ้าของร้านอินธนู ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวโขนแบบร่วมสมัย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน สอนและฝึกปฏิบัติกระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ในการประดิษฐ์หัวโขนจิ๋วเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคล

โดยภายในกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทของหัวโขน จำแนกตามใบหน้า จำแนกตามสีหน้า สีกาย มงกุฎและอาวุธ จากนั้นลงมือปฏิบัติ ฝึกเขียนเส้น ผสมสี การใช้พู่กันลงบนกระดาษ ก่อนเขียนลวดลายสีสันลงบนงานจริงคือหัวโขนเรซิ่น เสร็จแล้วประดับตกแต่งหู จรหู ออกมาเป็นหัวโขนจิ๋วรูปแบบเสนายักษ์ ตามฝีมือ ทักษะของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคน สามารถนำไปสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้

 

น.ส.วรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า หัวโขนจิ๋วนี้ พัฒนามาจากหัวโขนจริงที่ใช้สวมเพื่อการแสดง หลังจากที่การแสดงโขนได้รับความนิยมในสังคมไทยและสากลมากขึ้น จึงเกิดการประยุกต์ พัฒนา จากโขนจริงให้เป็นหัวโขนขนาดเล็ก เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ด้วยราคาที่ไม่สูงนัก และยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิทยากรจากผู้ผลิตและจำหน่ายหัวโขนแบบร่วมสมัย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน สอนและฝึกปฏิบัติกระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ในการประดิษฐ์หัวโขนจิ๋วเพื่อเป็นของที่ระลึก เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ โดยได้จัดอบรม 2 วันคือ ระหว่างวันที่  21-22 มี.ค.นี้

////////////

ศิลปะวัฒนธรรม