ป.ป.ช. คุมเข้มรับสมัคร ม.1-ม.4 ร.ร.ยอดนิยม

22 มี.ค. 2562 14:30 น.
พิษณุโลก - เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสังเกตการณ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1-ม.4 ระหว่าง 22-27 มี.ค. นี้ ของโรงเรียนยอดนิยม

ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมืองพิษณุโลก  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ได้เดินทางมาติดตาม และสังเกตการณ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ  ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 22- 27 มีนาคม 2562  ตามปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ.  โดยให้งดการรับสมัครในวันที่ 24 มี.ค. เพื่อให้ผู้ปกครองไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ยังคงระยะเวลาการรับสมัครเท่าเดิมคือ 5 วัน

โดยในปีนี้  ปปช.ได้ลงพื้นที่โรงเรียนยอดนิยมของ สพม.39 จำนวน 3โรงเรียน คือ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  พร้อมได้กำชับโรงเรียน ผู้บริหารและครู สอดส่องดูแลในเรื่องการทุจริต  การเรียกรับเงิน จากบุคคลที่จะสามารถช่วยเหลือให้เข้าเรียนได้ 

ตั้งแต่ช่วงเช้า มีผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่  ต่างพาบุตรหลานมาสมัครสอบแข่งขันเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นจำนวนมาก .ใบสมัครมียอดจำหน่ายออกไปเกินกว่าจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนจะสามารถรับได้  ทั้งนี้ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่เป็นโรงเรียนยอดนิยมนั้น มีการแข่งขันสูงเท่าตัว ในขณะที่โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้เพียง 360 คน โดยต้องผ่านการสอบ ทั้งหมด

ด้าน ดร.พยัพ  อนันนิล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กล่าวว่า “การสอบแข่งขัน ทางโรงเรียน มีคณะกรรมการระดับโรงเรียน ดูแล รวมถึงมีระดับเขตพื้นที่ฯ  นักเรียนได้ลำดับที่เท่าไหร่ เมื่อสละสิทธิก็จะเรียกผู้ได้ลำดับรองลงมา  ขอฝากถึงผู้ปกครอง อย่าหลงเชื่อว่า  จะสามารถช่วยเหลือให้เข้าเรียนได้  จึงขอให้ระมัดระวัง  ทำให้อาจมีตกเบ็ดหลอกเงินจากผู้ปกครองได้  ทางเราเน้นความเสมอภาค ให้นักเรียนมีความเท่าเทียมกัน ขอให้นักเรียนตั้งใจสอบให้เดิมที่ครับ” กล่าวในท้ายสุด

คุณภาพชีวิต