ชาวบ้าน 180 หลังคาไม่มีน้ำใช้ มทบ.25 เร่งแจกจ่ายน้ำ

23 มี.ค. 2562 02:01 น.
สุรินทร์ - แล้งหนัก ผบ.มทบ.25 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ช่วย 180 ครัวเรือนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง

วันที่22 มี.ค.2562 ที่มณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร์ พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่25 จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 22มีนาคม 2562 

 

 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ , สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎร ที่ศาลาประชาคม บ้านอาภู หมู่ 10 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอยู่ในช่วงนี้ โดยมีนายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ พร้อมด้วยพันเอกสาธิต เกิดโภค รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 นายก อบต.จอมพระ ร่วมกันแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้าน ที่นำรถเข็นบรรทุกโอ่งและถังน้ำมารอรับกันเป็นจำนวนมาก

 

โดยหมู่บ้านดังกล่าว ชาวบ้านจำนวน 180 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ชาวบ้านต้องขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค มากว่า 2 เดือนแล้ว เนื่องจากแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาให้กับหมู่บ้านแห้งขอด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ และทางอำเภอจอมพระ ต้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน ด้วยการนำน้ำมาเติมลงที่สระน้ำแหล่งผลิตน้ำประปา เพื่อให้มีน้ำชาวบ้านได้ใช้วันละ 2 หมื่นลิตร ซึ่งชาวบ้านต้องใช้น้ำที่มีอย่างจำกัดช่วงเช้าและเย็น ครั้งละ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งจากความเดือดร้อนของชาวบ้าน มทบ. 25 จึงได้ระดมรถบรรทุกน้ำ จากภาคีความร่วมมือในโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 นำน้ำอุปโภค บริโภคจำนวน 3 หมื่น 8 พันลิตร มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ได้นำไปใช้ และยังได้นำน้ำปล่อยใส่ถังน้ำขนาดใหญ่และถังประปาหมู่บ้านอีกด้วย โดยชาวบ้านแต่ละคนต่างบอกว่าดีใจมากที่ทางทหารได้นำน้ำมาแจกจ่ายในครั้งนี้

พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.25 กล่าวว่า จ.สุรินทร์ปีนี้แล้งมาไวและมีปริมาณน้ำน้อย เพราะฉะนั้นปัญหาภัยแล้งน่าจะหนักกว่าปีที่แล้ว ซึ่งทางมณฑลทหารบก ที่ 25 ได้ทำการวิเคราะห์พื้นที่บริการ โดยนำสถิติข้อมูลพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาทุกปี โดยปีที่แล้วมีอยู่ 7 อำเภอ 37 ตำบล 113 หมู่บ้าน ส่วนมากจะอยู่ตอนกลางและตอนบน ซึ่งในวันนี้จะส่งน้ำให้กับบ้านอาภู ม. 10 ต.จอมพระ อ.จอมพระ ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งในช่วงต้นฤดูก็จะมีทั้งภัยแล้งแล้วก็วาตภัย ในส่วนนี้ทางหน่วยก็ได้มีการวางแผนเก็บข้อมูล วิเคราะห์พื้นที่เตรียมแผนให้การช่วยเหลือ

 

ผบ.มทบ.25 กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเครื่องมือยุทโธปกรณ์มีค่อนข้างน้อย ก็จะมีในส่วนของท้องถิ่นที่มีรถน้ำ จะการวางแผนร่วมกันทั้งในส่วนของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะ มทบ.25 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบก ที่ 25 ก็จะวางแผนร่วมกับส่วนราชการ เพื่อเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

 

"ส่วนแผนในระยะกลางและระยะยาว ในจังหวัดสุรินทร์ เราได้มีโครงการขุดบ่อน้ำตามไร่นาที่ห่างไกล ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด 7,111 บ่อ ในจำนวนนี้มี 2,500 บ่อ สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้เป็นอย่างดี ที่เหลือก็จะได้มีการปรับปรุง และอีกโครงการหนึ่งก็จะเป็นโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะติดแผงโซล่าเชลตามบ่อบาดาล ตอนนี้มีทั้งหมด 126 จุด ก็สามารถบรรเทาได้ในส่วนหนึ่ง"ผบ.มทบ.25 กล่าว 

 

ผบ.มทบ.25 กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ยังคงเพียงพอสามารถใช้ได้จนผ่านฤดูแล้งไปได้แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามก็อยากให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วย

 

คุณภาพชีวิต